KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN SÂU
KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN SÂU

Trong Tip 15 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những kinh nghiệm phỏng vấn sâu của PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc Phỏng vấn được hiểu một cách đơn giản là hỏi...

Học viên

Cảm ơn thầy đã có một bài chia sẻ thực sự xúc động và cho em nhìn một góc nhìn khác về đại dịch này này. Em chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ và tâm...