CHIÊU SINH KHOÁ HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH – NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH (001) KHÓA I

Viện Social Life thấu hiểu nhu cầu của các nghiên cứu viên dành cho phương pháp nghiên cứu định tính, đây là m

CHIÊU SINH KHOÁ HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH – NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH (001) KHÓA I

You want to write. Why is it so hard? Có lẽ, chỉ một vài tâm hồn may mắn trên thế gian này mới nhận ra “viết” là

CHIÊU SINH KHÓA HỌC: HƯỚNG DẪN VIẾT TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT (Khoá I)
CHIÊU SINH: KHÓA HỌC TƯ DUY PHẢN BIỆN – NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH

  Tư duy phản biện là một phẩm chất mà mỗi công dân và cả chúng ta – với tư cách là một nhà nghiên cứu

CHIÊU SINH: KHÓA HỌC TƯ DUY PHẢN BIỆN – NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH
Khóa học phân tích kinh tế và dự báo trong kinh doanh

Khóa học trang bị cho học viên nền tảng cơ bản về khoa học dự báo, sử dụng thành thạo những phương pháp k

Khóa học phân tích kinh tế và dự báo trong kinh doanh
Thiết kế đề cương nghiên cứu và triển khai dự án nghiên cứu khoa học

Lời ngỏ Một thiết kế nghiên cứu là gì? Tại sao các công trình nghiên cứu khoa học lại cần một thiết kế ngh

Thiết kế đề cương nghiên cứu và triển khai dự án nghiên cứu khoa học
Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời

Nghiên cứu những sự kiện trong quá khứ cũng giống như công việc của các nhà khảo cổ học. Người ta phải “k

Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời
CHIÊU SINH: TƯ DUY THIẾT KẾ (Design thinking) – NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH

Design Thinking là một phương pháp để phát triển tư duy của bản thân giải quyết vấn đề. Nó cực kỳ hữu ích

CHIÊU SINH: TƯ DUY THIẾT KẾ (Design thinking) – NHỮNG NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH
Câu chuyện văn minh và những bài học lịch sử

. Cung cấp những khái niệm về lịch sử, văn minh, văn hóa, lịch sử văn minh, tầm quan trọng của lịch sử.

Câu chuyện văn minh và những bài học lịch sử
Thiết kế và triển khai nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học

Hiện nay, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đã là những cụm từ quen thuộc với những người l

Thiết kế và triển khai nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học

SocialLife
cung cấp
những khóa học
về nghiên cứu