Thiết kế đề cương nghiên cứu và triển khai dự án nghiên cứu khoa học

Một thiết kế nghiên cứu là gì? Tại sao các công trình nghiên cứu khoa học lại cần một thiết kế nghiên cứu t

Thiết kế đề cương nghiên cứu và triển khai dự án nghiên cứu khoa học
Phân tích định tính với phần mềm Nvivo

Vì sao các giáo sư tại các trường đại học uy tín trên thế giới yêu cầu các nghiên cứu sinh phải ứng dụn

Phân tích định tính với phần mềm Nvivo
Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời

Nghiên cứu những sự kiện trong quá khứ cũng giống như công việc của các nhà khảo cổ học. Người ta phải “k

Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời
Tăng cường kỹ năng viết bài học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế

Chương trình nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài n

Tăng cường kỹ năng viết bài học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế
Phát triển tiềm năng du lịch cho các cộng đồng địa phương

Ngày nay, ngành du lịch đã và đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, trong đó, thành phố

Phát triển tiềm năng du lịch cho các cộng đồng địa phương
Khóa đào tạo kỹ năng viết báo cáo khoa học

Mục tiêu khóa học: Nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài

Khóa đào tạo kỹ năng viết báo cáo khoa học
Thiết kế và triển khai nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học

Hiện nay, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đã là những cụm từ quen thuộc với những người l

Thiết kế và triển khai nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học
Câu chuyện văn minh và những bài học lịch sử

. Cung cấp những khái niệm về lịch sử, văn minh, văn hóa, lịch sử văn minh, tầm quan trọng của lịch sử.

Câu chuyện văn minh và những bài học lịch sử
Design thinking

Design Thinking là một phương pháp để phát triển tư duy của bản thân giải quyết vấn đề. Nó cực kỳ hữu ích

Design thinking

img400 faculty & staff
teaching courses
& discussing
topics online