Tầm nhìn & sứ mạng

Viện Social Life là tổ chức khoa học công nghệ có mạng lưới các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chuyên nghiên cứu về các vấn đề xã hội Việt Nam đương đại và được cộng đồng học thuật và các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp biết đến với các mảng dịch vụ nghiên cứu, khảo sát, đào tạo và xuất bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hành trình Social Life

Ngày 8/5/2010, một nhóm giảng viên và sinh viên khoa nhân học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hình thành lên nhóm nghiên cứu và bảo tồn ký ức đời sống xã hội với trang web: http://baotang.kyucxahoi.com/

Với dự án này, nhóm nghiên cứu đã đặt nền tảng cho các dự án nghiên cứu và phát triển cộng đồng được xã hội công nhận: https://tuoitre.vn/nguoi-vac-tu-va-cho-hau-the-391870.htm

Năm 2011, việc nghiên cứu được rộng sang các vấn đề đời sống xã hội Việt Nam đương đại nên nhóm đã quyết định đổi tên thành Nhóm nghiên cứu Đời sống Xã hội do Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP HCM ra quyết định thành lập. Từ đây các dự án nghiên cứu đời sống xã hội đặc biệt là nhóm đối tượng thanh niên công nhân được quan tâm nghiên cứu bên cạnh dự án nghiên cứu bảo tồn ký ức đời sống xã hội.

Năm 2014, nhóm nghiên cứu đời sống xã hội phát triển thành Trung tâm nghiên cứu văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội do Chủ tịch Hội dân tộc học – Nhân học ra quyết định thành lập. Sự kiện này cũng đánh dấu ra đời bộ sách chuyển khảo: Đời sống xã hội Việt Nam đương đại nhằm trả lời cho câu hỏi lớn: “Người Việt Nam hôm nay là gì?

12/6/2018, Viện nghiên cứu Đời sống xã hội hay còn được gọi là Viện SocialLife ra đời theo quyết định của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo luật khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Tháng 8/2018, thống nhất mục tiêu, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0,  tiến tới ký kết hợp tác chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc hình thành SocialLife – HiTech Hub tại SHTPCo - Khu công nghệ cao, Quận 9.

Tháng 3/2019, hợp tác chiến lược cùng USM-Universiti Saints Malaysia

Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học độc lập, uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và tham vấn chính sách.

Sứ mệnh

Nghiên cứu đời sống xã hội Việt Nam đương đại và ứng dựng tri thức khoa học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển của đời sống xã hội (nghiên cứu, khảo sát xã hội, tư vấn chính sách, dự  báo xã hội, v.v.) nhằm thúc đẩy sự tiến bộ xã hội ở Việt Nam.


Social Life - HiTech

Social Life – HiTech ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư công nghệ cao thông qua các hoạt động dịch vụ:

1. Nghiên cứu: Đánh giá chất lượng và dự báo nguồn nhân lực là một nhu cầu thiết yếu của hầu hết nhà đầu tư. Social Life tự tin đồng hành cùng nhà đầu tư nhằm giúp cho nhà đầu tư có chiến lược quan lý nhà đầu tư hiệu quả, phát huy tạo văn hóa và môi trường làm việc hiệu quả. Qua đó, phát huy nguồn vốn nhân lực của nhà đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, tự động hóa.

2. Đào tạo: Khu công nghệ cao là nơi hội tụ nguồn nhân lực có trình độ bậc cao, đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Việc hiểu và tôn trọng sự khác biệt trong môi trường đa văn hóa sẽ là động lực phát triển nhà đầu tư, phòng tránh rủi ro va chạm văn hóa, xung đột lợi ích nhà đầu tư. Social Life tự hào là đơn vị cung ứng dịch vụ đạo tạo, tư vấn hội nhập văn hóa nhà đầu tư trong bối cảnh xuyên văn hóa.

3. Truyền thông – xuất bản: Truyền thông tạo nhận thức, đúng thời điểm, đúng đối tượng là một chiến lược phát triển mà hầu hết các nhà đầu tư lớn đang cần. Social Life với đội ngũ chuyên gia nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm trong truyền thông xuất bản, sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư.

4. Phụng sự cộng đồng với tinh thân phi lợi nhuận: Phát triển đi đôi với trách nhiệm xã hội với cộng đồng địa phương và người lao động, Social Life dấn thân cho hoạt động phụng sự đồng đồng trong nhiềm năm qua sẽ là nơi tin cậy để giúp nhà đầu tư hoạch định chiến lược này.

Sau đây là một số dự án nghiên cứu tiêu biểu của Viện SocialLife và các thành viên của Sociallife thực hiện:

 1. Thành viên tham gia Dự án Những cuộc đời trẻ thơ hợp phần định tính – Young lives (Viện KHXH Việt Nam – Đại học Oxford, Anh Quốc)
 2. Khảo sát các lọai hình và cách thức tập hợp thanh niên tại các khu công nghiệp khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh (Sở KHCN thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm khoa học công nghệ trẻ TP.HCM)
 3. Hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của công nhân tỉnh Bình Dương và đề xuất mô hình hợp lý. (Sở KHCN tỉnh Bình Dương)
 4. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban an toàn giao thông TP.HCM)
 5. Vai trò các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ phúc lợi cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM (Sở Khoa học Công nghệ TPHCM)
 6. Khảo sát thực trạng sự dụng thiết bị thông minh của trẻ em Việt Nam (Phối hợp với Epinion).
 7. Nhân diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của thanh niên TP HCM (Đối tác liên kết Thành Đoàn TP HCM).
 8. Nhận diện xu hướng, nhu cầu, sở thích của thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và những năm tiếp theo (đang triển khai với  Thành Đoàn TP HCM).
 9. “Knowledge Workers in the Digital Economy: Awareness, Capacity and Policy Suggestions to Meet Job Requirements of the Digital Transformation: The case of Ho Chi Minh City” (đang triển khai với Viện FES – Cộng hòa Liên bang Đức)
 10. Đánh giá mô hình Đô thị sáng tạo (Innovation District) tiêu biểu trên thế giới và đề xuất mô hình áp dụng cho Khu Đông (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức). (đang triển khai với đối tác ITP – Khu công nghệ phần mềm  Đại học Quốc gia TP HCM
 11. Bộ sách chuyên khảo: “Đời sống xã hội Việt Nam đương đại” (2015, 2016, 2018)

Một số hoạt động của Social Life:

Trại viết lần thứ 3 với đề tài nghiên cứu của sinh kế người dân nghèo và công cuộc giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương:

Người trẻ phác họa diện mạo người Việt:

Giới thiệu sách “Đời sống xã hội Việt Nam đương đại”: