Tầm nhìn & sứ mạng

Tầm nhìn

Trở thành một viện nghiên cứu độc lập với sứ mạng phổ biến tri thức nhân học, xã hội học...

Trở thành một viện nghiên cứu cung cấp các dịch vụ khoa học chất lượng cao (như phản biện xã hội, tư vấn xã hội, dự báo xã hội, v.v.) về nhân học, xã hội học cho xã hội; góp phần quan trọng trong việc xây dựng nâng cao chất lượng nghiên cứu cho các nghiên cứu viên trong các chương trình, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chức năng - nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Khoa học giáo dục nói chung; phương pháp nghiên cứu xã hội học; nhân chủng học; xã hội học chuyên đề (Nghiên cứu về giới và phụ nữ; nghiên cứu gia đình; nghiên cứu về dân số; nghiên cứu về nếp sống; nghiên cứu về các lĩnh vực sản xuất vật chất, dịch vụ); lịch sử Việt Nam

 - Cung cấp dịch vụ tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (thư mục và toàn văn); dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử; dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ; dịch vụ lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học theo lĩnh vực đăng kí.

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng kí phù hợp Luật định.

Hành trình Social Life

Viện Social Life là tổ chức khoa học công nghệ có mạng lưới các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chuyên nghiên cứu về các vấn đề xã hội Việt Nam đương đại và được cộng đồng học thuật và các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp biết đến với các mảng dịch vụ nghiên cứu, khảo sát, đào tạo và xuất bản.

Ngày 8/5/2005, một nhóm giảng viên và sinh viên khoa nhân học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hình thành lên nhóm nghiên cứu và bảo tồn ký ức đời sống xã hội với trang web: http://baotang.kyucxahoi.com/

Với dự án này, nhóm nghiên cứu đã đặt nền tảng cho các dự án nghiên cứu và phát triển cộng đồng được xã hội công nhận: https://tuoitre.vn/nguoi-vac-tu-va-cho-hau-the-391870.htm

Năm 2011, việc nghiên cứu được rộng sang các vấn đề đời sống xã hội Việt Nam đương đại nên nhóm đã quyết định đổi tên thành Nhóm nghiên cứu Đời sống Xã hội do Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP HCM ra quyết định thành lập. Từ đây các dự án nghiên cứu đời sống xã hội đặc biệt là nhóm đối tượng thanh niên công nhân được quan tâm nghiên cứu bên cạnh dự án nghiên cứu bảo tồn ký ức đời sống xã hội.

Năm 2014, nhóm nghiên cứu đời sống xã hội phát triển thành Trung tâm nghiên cứu văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội do Chủ tịch Hội dân tộc học – Nhân học ra quyết định thành lập. Sự kiện này cũng đánh dấu ra đời bộ sách chuyển khảo: Đời sống xã hội Việt Nam đương đại nhằm trả lời cho câu hỏi lớn: “Người Việt Nam hôm nay là gì?

12/6/2018, Viện nghiên cứu Đời sống xã hội hay còn được gọi là Viện SocialLife ra đời theo quyết định của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo luật khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Sau đây là một số dự án nghiên cứu tiêu biểu của Viện SocialLife và các thành viên của Sociallife thực hiện:

 1. Thành viên tham gia Dự án Những cuộc đời trẻ thơ hợp phần định tính – Young lives (Viện KHXH Việt Nam – Đại học Oxford, Anh Quốc)
 2. Khảo sát các lọai hình và cách thức tập hợp thanh niên tại các khu công nghiệp khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh (Sở KHCN thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm khoa học công nghệ trẻ TP.HCM)
 3. Hiện trạng, mức độ tiếp cận phúc lợi xã hội của công nhân tỉnh Bình Dương và đề xuất mô hình hợp lý. (Sở KHCN tỉnh Bình Dương)
 4. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban an toàn giao thông TP.HCM)
 5. Vai trò các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ phúc lợi cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất TP HCM (Sở Khoa học Công nghệ TPHCM)
 6. Khảo sát thực trạng sự dụng thiết bị thông minh của trẻ em Việt Nam (Phối hợp với Epinion).
 7. Nhân diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của thanh niên TP HCM (Đối tác liên kết Thành Đoàn TP HCM).
 8. Nhận diện xu hướng, nhu cầu, sở thích của thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và những năm tiếp theo (đang triển khai với  Thành Đoàn TP HCM).
 9. “Knowledge Workers in the Digital Economy: Awareness, Capacity and Policy Suggestions to Meet Job Requirements of the Digital Transformation: The case of Ho Chi Minh City” (đang triển khai với Viện FES – Cộng hòa Liên bang Đức)
 10. Đánh giá mô hình Đô thị sáng tạo (Innovation District) tiêu biểu trên thế giới và đề xuất mô hình áp dụng cho Khu Đông (Quận 2, Quận 9, Thủ Đức). (đang triển khai với đối tác ITP – Khu công nghệ phần mềm  Đại học Quốc gia TP HCM
 11. Bộ sách chuyên khảo: “Đời sống xã hội Việt Nam đương đại” (2015, 2016, 2018)