Viện Social Life Tuyển Nghiên Cứu Viên – Tập Sự

Viện nghiên cứu đời sống xã hội (Viện SocialLife) là tổ chức khoa học công nghệ có mạng lưới các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn chuyên nghiên cứu về các vấn đề xã hội Việt Nam đương đại. Hiện nay, do nhu cầu hoạt động nghiên cứu, Viện nghiên cứu đời sống xã hội đang cần tuyển vị trí sau:1. Nghiên cứu viên tập sự

  • Tập sự nghiên cứu viên sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của chủ nhiệm đề tài hoặc điều phối viên dự án, chịu trách nhiệm một phần trong đề tài nghiên cứu
  • Tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu (thu thập, khảo sát và phân tích dữ liệu định tính và định lượng), tùy khả năng chuyên môn được giao viết các chuyên đề nghiên cứu.
  • Tham gia chuẩn bị cho các cuộc hội thảo, báo cáo đề tài.

2. Nghiên cứu viên/hoặc cộng tác viên nghiên cứu:

  • Nghiên cứu viên thường xuyên tham gia các dự án/đề tài nghiên cứu do Viện thực hiện. Chịu trách nhiệm là trưởng nhóm hoặc là thành viên của nhóm và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện nghiên cứu.
  • Nghiên cứu viên sẽ thực hiện việc thiết kế khung nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu đề tài/dự án của Viện, các công việc bao gồm thiết kế khung đề tài, bảng hỏi, phân tích và viết báo cáo và tổng hợp. Nghiên cứu viên cũng thực hiện các buổi hội thảo dành cho dự án/đề tài nghiên cứu.
  • Đối với cộng tác viên nghiên cứu tham gia vào toàn bộ dự án hoặc các công đoạn của dự án.

Xem thông tin chi tiết tại: http://bit.ly/SocialLife_Tuyendung

Thông tin liên hệ: lienhe@sociallife.vn hoặc vicedirector@sociallife.vn

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *