Social Life – Introduction for new manager | Giới thiệu nhân sự quản lý mới

Sáng ngày 19/10/2020, Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội để tổ chức trao quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý mới. Theo đó, anh Phạm Vũ Hoàng Giang – Phó Viện trưởng phụ trách Đối ngoại và Hợp tác quốc tế.Anh Phạm Vũ Hoàng Giang Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Báo chí, Truyền thông và Toàn cầu hóa tại Đại học Aarhus, Đan Mạch và đại học Hamburg, Đức; anh Giang đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế trong vai trò tư vấn truyền thông, xây dựng tư liệu và quản lý dự án. Đồng thời, anh Giang cũng đã tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu từ năm 2016 cho đến nay. Từ thời điểm này, anh Giang sẽ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Social Life phụ trách các vấn đề đối ngoại của Viện, bao gồm các dự án nghiên cứu quốc tế cũng như giữ liên lạc với các đối tác, tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.Với việc tham gia Ban Lãnh đạo Viện Social Life của anh Giang, chúng tôi hi vọng sẽ Social Life trong thời gian sắp tới có nhiều hoạt động kết nối nghiên cứu, tham vấn và triển khai các dự án liên quan đến những nhóm, cá nhân yếu thế trong xã hội.Viện SocialLife ngày một hiệu quả.

Viện Social Life.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *