HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI KHẢO SÁT TRÊN PHẦN MỀM ICAN

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI KHẢO SÁT TRÊN PHẦN MỀM ICAN

Đây là hoạt động khảo sát nằm trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý và các phương thức tập hợp người lao động trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ xe sử dụng nền tảng công nghệ và đề xuất các giải pháp hướng tới đảm bảo an...... Read more