Hoạt động tháng 12 của viện SocialLife

Hoạt động tháng 12 của viện SocialLife

Viện Nghiên cứu Đời sống và Xã hội kết hợp với Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai thực hiện đề tài “Năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tỉnh Đồng Nai [HỘI NGHỊ NHÀ TUYỂN DỤNG KHOA XÃ HỘI HỌC LẦN IV – NĂM 2019] Viện Social Life đồng hành...... Read more