Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời

Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời

Nghiên cứu những sự kiện trong quá khứ cũng giống như công việc của các nhà khảo cổ học. Người ta phải “khai quật” những dữ liệu lịch sử vốn đã bị những bức màn thời gian che khuất. Vì vậy, những thông tin từ nghiên cứu lời kể thường không đầy đủ...... Read more

Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời

Nghệ thuật viết hồi kí – Tiểu sử cuộc đời

Nghiên cứu những sự kiện trong quá khứ cũng giống như công việc của các nhà khảo cổ học. Người ta phải “khai quật” những dữ liệu lịch sử vốn đã bị những bức màn thời gian che khuất. Vì vậy, những thông tin từ nghiên cứu lời kể thường không đầy đủ...... Read more

Phân tích định tính với phần mềm Nvivo

Phân tích định tính với phần mềm Nvivo

Vì sao các giáo sư tại các trường đại học uy tín trên thế giới yêu cầu các nghiên cứu sinh phải ứng dụng phần mềm NVIVO vào quá trình viết luận án? Ngày nay, các phương pháp thực nghiệm không còn được xem là phương pháp tối ưu trong việc giải...... Read more