Thế nào là một “bài báo khoa học” ?

Thế nào là một “bài báo khoa học” ?

Sau khi đọc qua loạt bài chỉ dẫn cách viết một bài báo khoa học trên trang web www.ykhoa.net một số bạn đọc viết thư cho tôi hỏi thế nào là một bài báo khoa học? Có bạn hỏi cụ thể: “có phải những bài báo cáo trong các hội nghị khoa học...... Read more

Viện SocialLife ký kết MOU và tham dự hội thảo quốc tế về phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Viện SocialLife ký kết MOU và tham dự hội thảo quốc tế về phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Ngày 22/08/2019, Viện Khoa học giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cùng viện SocialLIfe và Cụm Nghiên cứu phát triển bền vững (STRC) của Đại học Sains Malaysia ký kết MOU. Trong sự hợp tác của ba bên cùng với sự chứng kiến của các học viên...... Read more