Viện SocialLife ký kết MOU và tham dự hội thảo quốc tế về phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Viện SocialLife ký kết MOU và tham dự hội thảo quốc tế về phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam

Ngày 22/08/2019, Viện Khoa học giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cùng viện SocialLIfe và Cụm Nghiên cứu phát triển bền vững (STRC) của Đại học Sains Malaysia ký kết MOU. Trong sự hợp tác của ba bên cùng với sự chứng kiến của các học viên...... Read more

Câu chuyện về một thành phố chuyển động

Câu chuyện về một thành phố chuyển động

Chiều hôm qua ngày 03/07/2019. GS Alisa Freedman đã có buổi nói chuyện về phương tiện công cộng ở Nhật Bản đã thay đổi xã hội Nhật Bản như thế nào. Đầu thế kỷ XX, các phương tiện giao thông công cộng ngày càng tăng cùng với sự ra đời của tàu siêu...... Read more

Khoa học và văn hóa

Khoa học và văn hóa

Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các hình thức sinh hoạt và lao động của cộng đồng con người. Văn hóa theo nghĩa hẹp thường được hiểu là những hoạt động của con người sau thời gian lao động nhằm phát triển thế giới tinh thần của mình như đi...... Read more