VIỆN SOCIAL LIFE ĐÓN HỌC SINH ĐẾN HỌC NGOẠI KHOÁ

VIỆN SOCIAL LIFE ĐÓN HỌC SINH ĐẾN HỌC NGOẠI KHOÁ

Sáng ngày 11/11/2020, Viện SocialLife đón tiếp giáo viên và học sinh Trường Quốc Tế đến thăm trong chương trình ngoại khoá về phục sự cộng đồng. Nhân dịp này, các em học sinh có thể vừa học hỏi về thiện nguyện, dự án xã hội, cũng như qua đó định...... Read more

Hội thảo: “Phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030: Thực trạng và triển vọng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp Lần thứ tư”.

Từ một quốc gia nông nghiệp truyền thống, làm thế nào Việt Nam có thể vươn lên là một quốc gia công nghiệp phát triển? Hay trong một phạm vi khác nhỏ hơn, TP.HCM làm gì để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên...... Read more

VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM

VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM

Hoạt động của các tổ chức xã hội, trong thời gian vừa qua, nổi lên vai trò cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thông qua việc kết nối, vận động nguồn lực, để cùng với thành phố triển khai các mô hình như...... Read more