Hệ thống thông tin địa lý – GIS (Geographic Information System) là một hệ thống thông tin dùng để thu thập, lưu trữ, phân tích, hiển thị và xuất dữ liệu không gian. Dữ liệu không gian (spatial data) hay dữ liệu địa lý là dạng dữ liệu thể hiện đặc điểm không gian của một vị trí trên bề mặt trái đất, ví dụ: tọa độ địa lý, độ cao địa hình, khoảng cách đến các địa vật khác…

Phân tích dữ liệu không gian sẽ trả lời cho các câu hỏi: Cái gì? Xảy ra ở đâu? Mức độ tập trung như thế nào? hay Xu hướng xuất hiện? Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi của con người không chỉ phụ thuộc vào nhận thức về hành vi mà còn dựa vào sự hiểu biết của họ đối với không gian sinh sống cũng như trải nghiệm cá nhân về những sự kiện xảy ra trong môi trường sống của họ.

Do đó, bằng cách kết hợp dữ liệu phỏng vấn (cả định tính và định lượng) với dữ liệu không gian, giữa xử lý số liệu thống kê thông thường với thống kê không gian, các nhà nghiên cứu có thể hiểu biết rõ hơn về bối cảnh cũng như mối quan hệ giữa đặc điểm không gian với đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội.

🔭 Nghiên cứu sẽ được thảo luận:

  1. Sự hài lòng đối với nhà thuê và đặc điểm khu vực sống của người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Mức độ ưu tiên của người dân tại lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè đối với giải pháp thoát nước bền vững.

📍 Diễn giả: ThS.GVC. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan – Giảng viên Khoa Nhân học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-TP.HCM

📍 Thời gian: 9g00, Chủ nhật, ngày 31/07/2022

📍 Link đăng ký: https://bom.so/wKpQxT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.