VŨ QUANG TUYÊN

Tiến sĩ Vũ quang Tuyên từng là sinh viên Đại học Goethe, Frankfurt, Cộng hoà Liên bang Đức chuyên ngành Tiến sĩ Vật lý (từ tháng 12/1995 đến 07/1999).
Tháng 09/1992, Tiến sĩ Vũ Quang Tuyên về nước học Cao học Vật lý tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM.
Từ năm 1999 đến năm 2006: Tiến sĩ Vũ Quang Tuyên làm việc tại Viện Vật lý lý thuyết Đại học Goethe, Frankfurt am Main, CHLB Đức, Viện Công nghệ Karlsruhe, Đại học Karlsruhe, CHLB Đức, và Khoa Vật lý và Trung tâm Vật liệu Đại học Philipps, Marburg, CHLB Đức: Nghiên cứu sau tiến sĩ. Năm 2007: Tiến sĩ giảng dạy tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, Đại học Quốc gia TP. HCM; Phụ trách các môn cho bậc cử nhân: Cơ lượng tử, Quang bán dẫn – Quang lượng tử, Vật lý tính toán, Lý thuyết chất rắn, Tư duy phản biện (khoa Sinh học) – Phụ trách các môn/chuyên đề cho bậc cao học: Cơ lý thuyết, Vật lý thống kê, Lý thuyết chất rắn, Lý thuyết hàm Green và động học lượng tử, Tư duy phản biện và vận dụng tư duy phản biện trong đọc và đánh giá bài báo khoa học.
Năm 2012, Tiến sĩ Vũ Quang Tuyên là giáo viên thỉnh giảng của Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM: về Nghiệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học: Triết lý giáo dục và sứ mạng người thầy, Thực hành giảng ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ.Tư duy hiệu quả/tư duy hiệu quả (dành cho SV hệ chính quy).
Năm 2015 – 2019: Tiến sĩ thỉnh giảng môn Tư duy phản biện và tư tuy sáng tạo tại Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến Sĩ, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Năm 2018, Tiến sĩ Vũ Quang Tuyên là thành viên chính của dự án “Xây dựng mô hình giáo dục tích hợp STEM cho học sinh phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng” (01/2018 – 6/2021) do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG- HCM chủ trì.
Tiến sĩ phụ trách: Tập huấn giáo viên tiểu học, THCS và THPT Sóc Trăng về phương pháp dạy – học STEM tích hợp, Triển khai chương trình giáo dục STEM tích hợp cho học sinh phổ thông tại tỉnh Sóc Trăng.
Tiến sĩ Chuyên nghiên cứu lĩnh vực: Vật lý – Vật lý Toán
– Hàm Green không cân bằng. Động học lượng tử.
– Hệ không cân bằng trong quang bán dẫn.
– Hàm Green không cân bằng trong thiết bị quang điện lượng tử.
– Vật lý nano.
– Vật lý tính toán (lập trình mô phỏng các bài toán vật lý).
– STEM/STEAM.
Và lĩnh vực: Giáo dục & đào tạo
– Phương pháp giảng dạy tích cực. Phương pháp đồng hành tích cực với trò.
– Triết lý giáo dục. Thiết kế chương trình và Huấn luyện khóa học “Người Thầy Đích Thực”.
– Giáo dục nhân cách và kỹ năng sống.
– Giáo dục STEM/STEAM tích hợp.
– Hoạt động trải nghiệm.
– Kỹ năng tư duy. Tư duy sáng tạo. Tư duy phản biện

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *