Viện trưởng Viện SocialLife PGS.TS Nguyễn Đức Lộc tặng các ấn phẩm đã xuất bản của Viện cho Trưởng phòng hợp tác Quốc tế GS. Tiger Tien từ Đại học Hùng Quang

Tối 29/5/2019. Viện SocialLife ký kết hợp tác với Đại học Hùng Quang – Đài Loan.

Viện SocialLife tại thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Hùng Quang tại Đài Trung, Đài Loan mong muốn cùng hợp tác để trao đổi với nhau về văn hóa và học thuật giữa hai nước, nhất là nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực và đồng ý hợp tác với nhau theo các tiêu chí sau đây:

Viện SocialLife và Đại học Hùng Quang cùng hợp tác với nhau trong các chương trình nghiên cứu và trao đổi giữa sinh viên và nhân lực của hai đơn vị

Mở ra các khóa học ngắn hạn về vấn đề học thuật và các khóa học ứng dụng được đào tạo tại Đại học Hùng Quang và thực tập tại Việt Nam do Viện SocialLife và Đại học Hùng Quang cùng tổ chức

Viện SocialLife và Đại học Hùng Quang sẽ phát triển và đào tạo nhân viên thông qua các dự án hợp tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.