Trần Hữu Quang 

PGS.TS Xã hội học 

Sinh ngày 14/10/1953 tại Hà Nội
 • Cử nhân giáo khoa triết học Tây phương tại Đại học Văn khoa Sài Gòn (1974)
 • Cao học về xã hội học tại đại học Université Catholique de Louvain (Bỉ) (1992)
 • Tiến sĩ xã hội học tại Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) (2001). Phó giáo sư xã hội học (2009)

Nghiên cứu: Chuyên viên nghiên cứu xã hội học tại Viện Khoa học xã hội miền Nam (1976 – 1986). Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (2004-2008), và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) (2008-2016)

Giảng dạy: Giảng viên thỉnh giảng về các môn xã hội học nhập môn, xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội học pháp quyền, xã hội học nông thôn, phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội, lịch sử xã hội và lý thuyết xã hội học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) (1993-2016), trường Đại học Mở – Bán công TP.HCM (1992-2005, 2007-2018), Đại học Cần Thơ (2007-2011), và Học viện Khoa học Xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) (2011-2015) và Học viện Công giáo Việt Nam (từ 2018 đến nay).

Làm báo: Thư ký ban biên tập Tập san Khoa học & Phát triển (1986-1989); biên tập viên, thư ký tòa soạn (1992-1993), rồi sau đó trợ lý tổng biên tập lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn (1993-2004), phụ trách tờ báo tiếng Pháp Saigon Eco (1993-2001), và phụ trách tờ nhật báo tiếng Anh The Saigon Times Daily (1995-2003) thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Những cuốn sách đã xuất bản của tác giả Trần Hữu Quang:
 • Chân dung công chúng truyền thông (qua khảo sát xã hội học tại TP.HCM)
  Nxb TP.HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Kinh tế châu Á, Thái Bình Dương, 2001
 • Văn hóa kinh doanh – Những góc nhìn (do Trần Hữu Quang và Nguyễn Công Thắng chủ biên), TP.HCM, NXB Trẻ, 2007)
 • Max Weber, Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản (1904-1905)
  Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Nghị, Nguyễn Tùng và Trần Hữu Quang dịch, với “Lời giới thiệu” của Trần Hữu Quang và Bùi văn Nam Sơn, Hà Nội, Tủ sách Tinh Hoa, Nxb Tri Thức, 2008.
 • Nhà báo và viết nghề báo
  (Nhiều tác giả), TP.HCM, Nxb Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2009.
 • Câu chuyện phát triển và hạnh phúc
  (Nhiều tác giả), TP.HCM, Nxb Tổng hợp TP.HCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2012.
 • Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học
  (Đồng tác giả với Nguyễn Đức Lộc, Ngô Thị Ngân Bình), TP.HCM, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013
 • Lòng tin và vốn xã hội
  (Nhiều tác gải), Hà Nội, Nxb Tri thức, 2014.
 • Hạ tầng đô thị Sài Gòn buổi đầu
  TP.HCM, Nxb Tổng hợp TP.HCM, tái bản lần thứ nhất năm 2015.
 • Peter L. Berger, và Thomas Lickmann – Sự kiến tạo xã hội học nhận thức (1966)
  Trần Hữu Quang chủ biên dịch thuật, giới thiệu và chú giải, Hà Nội, Tủ sách Tinh Hoa, Nxb Tri thức, 2015
 • Xã hội học báo chí
  TP.HCM, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM tái bản lần thứ nhất, có bổ sung và cập nhật, 2015

Các công trình xuất bản bởi SocialLife:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.