Căn cứ vào thông báo số 1688/TB-ĐHKH ngày 18/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 2 năm 2021; Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ lần 2 năm 2021, học tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

» Công tác xã hội

» Dân tộc học

» Các chuyên ngành khác (xin xem file đình kèm)

2. Hình thức và thời gian đào tạo

» Hình thức: Đào tạo trình độ Thạc sĩ theo học chế tín chỉ.

» Thời gian: Thứ 1,5 năm đến 2 năm (Học vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

3. Địa điểm học: Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Điều kiện dự thi

Về văn bằng: Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

» Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi.

» Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học trước khi dự thi.

» Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức để được công nhận là tương đương với ngành đúng hoặc phù hợp theo quy định về tuyển sinh cao học của Đại học Huế.

Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung ngành gần và ngành khác căn cứ vào quy định về tuyển sinh cao học của Đại học Huế.

5. Các môn dự thi

5.1. Các môn thi tuyển: Môn Cơ sở ngành, môn Chủ chốt và môn Ngoại ngữ.

» Môn Cơ sở ngành: Kiểm tra kiến thức một môn học hoặc tích họp kiểm tra kiến thức một số môn học của trình độ đại học.

» Môn Chủ chốt: Là môn chủ chốt của ngành đào tạo được xác định theo yêu cầu của ngành.

» Môn Ngoại ngữ: Thí sinh chọn một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

5.2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn Ngoại ngữ:

» Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

» Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

» Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các ngôn ngữ trên.

» Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được cấp sau ngày 06/12/2018 bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/9/2021.

7. Lệ phí tuyển sinh

»Lệ phí xử lí hồ sơ: 150.000đ/bộ

»Lệ phí thi: 1.000.000đ/thísinh

8. Ôn tập: từ ngày 15/09/2021 – 30/09/2021

9. Liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội

»Địa chỉ: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
»Điện thoại: 0888.10.3536 – 0983634482 
»Email: lienhe@sociallife.vn

Link đăng ký thông tin tư vấn: tại đây 

Trân trọng thông báo!

CH – TS – 2021 – Thong bao tuyen sinh – Dot 2 – HCM (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.