THÔNG BÁO MỜI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN – CHƯƠNG TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU COVID-19 CHO TRẺ EM

Tổ chức vì trẻ em Chance to Grow và Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội – Social Life thông báo mời nộp đơn đề xuất dự án cho chương trình Xoa Dịu Nỗi Đau Covid-19 Cho Trẻ Em từ các anh chị học viên của Khóa tập huấn “Mất mát và đau thương” – Hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và gia đình mất người thân trong đại dịch. Mục đích của hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho các anh chị học viên áp dụng những kiến thức đã tích lũy từ khóa tập huấn vào thực tiễn thông qua tự thiết kế và thực hiện một dự án nhỏ tại nơi các anh chị đang làm việc, với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ tài chính từ Chance to Grow và Viện Social Life.

Các đề xuất ý tưởng dự án nhỏ nhắm tới các chủ đề ưu tiên như sau:

1. Hỗ trợ trẻ em cách làm việc với nỗi đau từ mất mát người thân và xây dựng lại cuộc sống.
2. Hỗ trợ gia đình và người chăm sóc chính của trẻ để giúp đỡ trẻ xoa dịu nỗi đau từ mất mát người thân do dịch Covid-19.
3. Nâng cao nhận thức cộng đồng về những tác động tiêu cực của Mất mát và Đau thương lên cuộc sống và sự phát triển lâu dài của trẻ em.

Đối tượng hưởng lợi chính:

Trẻ em dễ bị tổn thương, đã và đang trải qua mất mát người thân do dịch Covid-19.

Mức tài trợ tối đa cho mỗi dự án: 50,000,000 VND/ dự án.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến: từ 05/2022 đến 07/2022.

Hình thức nộp đề xuất dự án:

1. Dự án nhóm: Các anh chị học viên của khóa tập huấn có thể thành lập một nhóm nhỏ và cùng xây dựng một đề xuất dự án theo nhóm; (tải mẫu đề xuất tại đây)

2. Dự án tổ chức: Cá nhân của một tổ chức hoặc các anh chị đang công tác tại cùng một tổ chức có thể xây dựng một đề xuất dự án theo tổ chức. (tải mẫu đề xuất tại đây)

Nhóm/Tổ chức nộp đề xuất ý tưởng dự án xin vui lòng sử dụng mẫu đề xuất của Viện Social Life
Đơn đề xuất tài trợ và/hoặc các tài liệu đính kèm đã được điền đầy đủ sẽ được gửi tới Viện Social Life qua email lienhe@sociallife.vn.

Thời hạn nộp đề xuất: trước 23:59 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2022

Thông báo kết quả đề xuất dự án:

– Chúng tôi sẽ thông báo kết quả danh sách đề xuất dự án được tài trợ vào ngày 29/04/2022 tên trang web của Viện Social Life và email của nhóm/ tổ chức tham gia hoạt động này.
– Chúng tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu về kết quả của các nhóm/tổ chức nộp đề xuất dự án qua email lienhe@sociallife.vn.

Tải thông báo chi tiết.

Tải mẫu đề xuất Dự án Nhóm

Tải mẫu đề xuất Dự án tổ chức

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.