Dịch Covid-19 không chỉ tác động đến sức khỏe thể lý mà còn có tác động đến sức khỏe tâm lý của con người (Pfefferbaum và North, 2020). Nhằm tìm hiểu mức độ áp lực tâm lý của người dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Viện Social Life đã tiến hành một cuộc khảo sát nhanh từ ngày 07/05 đến ngày 21/05 năm 2021. Kết quả khảo sát 353 người dân chủ yếu ở TP. HCM và Bình Dương với các câu hỏi liên quan đến mức độ lo lắng, mức độ thường xuyên xảy ra các triệu chứng căng thẳng và mức độ tìm hiểu thông tin.

Hãy cùng Social Life nhìn lại các kết quả chính trong số 08 này nhé!

——————————————-
Tài liệu trích dẫn: Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. The New England Journal of Medicine, 383(6), 510–512. https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017

#SocialLifeReview
#KhoahocvaDoisong
#Apluctamly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.