SocialLife Consultancy Research lab là một không gian kết nối các nhà nghiên cứu trong và ngoài Social life có cùng mối quan tâm phân tích, góp ý các chính sách xã hội, đặc biệt là các chính sách cho người yếu thế – những nhóm không có tiếng nói nhưng thực ra đông đảo trong xã hội.

Nhiệm vụ sứ mệnh

Chúng tôi gắn liền với nhiệm vụ thúc đẩy những nghiên cứu về người yếu thế để tham vấn chính sách cho các nhà quản lý trong việc thiết kế chính sách, đánh giá tác động của chính sách xã hội lên các nhóm yếu thế.

Mục tiêu hoạt động

Đặt mình trong mối quan hệ so sánh với nhiều trung tâm nghiên cứu phân tích chính sách vĩ mô, nhóm nghiên cứu chính sách của Social life xác định tập trung vào điểm nhìn “từ dưới lên”, phản ánh cái nhìn của các nhóm yếu thế, phân tích hành vi của các nhóm yếu thế để đánh giá tác động chính sách.

Điểm mạnh của nhóm nghiên cứu là nghiên cứu định tính, phân tích câu chuyện cuộc đời, tạo mối quan hệ với cộng đồng được nghiên cứu, duy trì và theo dõi trong thời gian dài để có đánh giá sâu của các chính sách, của bất bình đẳng cơ hội lên cuộc đời mỗi cá nhân hoặc thậm chí xuyên thế hệ. Nghiên cứu định tính kết hợp với khảo sát định lượng để trả lời cho các câu hỏi mang tính xu hướng, khái quát.

Trong năm 2020, Consultancy Research lab đã xuất bản báo cáo đánh giá quy trình cứu trợ và đưa ra các khuyến nghị về cứu trợ dựa vào năng lực cộng đồng với các nhóm lao động phi chính thức, người di cư.

Các chủ đề nghiên cứu

SocialLife Consultancy Research Lab tập trung vào các hoạt động sau:

+ Nghiên cứu về các nhóm yếu thế, nhóm chịu ảnh hưởng của các chính sách xã hội khác nhau nhưng ít có cơ hội đánh giá tác động, cất tiếng nói về các tác động phụ của chính sách.

+ Xuất bản các báo cáo tham vấn chính sách xã hội, các bài báo, biên tập, xuất bản sách.

+ Xây dựng một không gian thảo luận cởi mở giữa các nhà chuyên môn trong và ngoài viện, các nhà quản lý, các tổ chức cộng đồng… về các nghiên cứu xã hội, đặc biệt là nghiên cứu về nhóm yếu thế.

Hoạt động nghiên cứu trong năm 2020-2021

Trong năm 2020, SocialLife Consultancy Research Lab đã tiến hành các khảo sát đánh giá ảnh hưởng của COVID tới các nhóm lao động phi chính thức, người di cư tại TP HCM, Bình Dương; đánh giá quy trình cứu trợ và đưa ra các khuyến nghị về cứu trợ dựa vào năng lực cộng đồng với các nhóm lao động phi chính thức, người di cư.

Hiện nay SocialLife Consultancy Research Lab đang tiếp tục khảo sát người di cư và người phụ thuộc của người di cư, những xu hướng lao động của người lao động phi chính thức, người di cư trong bối cảnh “bình thường mới”, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách an sinh xã hội, phát triển cộng đồng cho các nhóm này.

Hậu đại dịch, SocialLife Consultancy Research Lab tiếp tục phân tích chân dung người di cư, vai trò của người di cư với nơi đi và nơi đến, thách thức đặt ra với thế hệ con cái người di cư…

Thành viên của SocialLife Consultancy Research bao gồm:

1. Điều phối viên chính: 

ThS Nguyễn Thu Quỳnh 

2. Các thành viên chính :

»PGS.TS Nguyễn Đức Lộc quan tâm nghiên cứu chính về phúc lợi xã hội dành cho người công nhân nhập cư, đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

»ThS Nguyễn Thu Quỳnh quan tâm nghiên cứu về an sinh xã hội, tình trạng lề hóa của các nhóm yếu thế: phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số, người di cư.

»TS Nguyễn Khánh Diệp quan tâm nghiên cứu về đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

»ThS Nguyễn Chí Hiếu nghiên cứu về chính sách công, quá trình xây dựng, đánh giá các chính sách xã hội cho các nhóm yếu thế.

»ThS Phạm Trường Sơn có nhiều năm công tác và nghiên cứu về các hoạt động phát triển cộng đồng.

Thông tin liên hệ:
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)
Email: lienhe@sociallife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.