KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN SÂU
KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN SÂU

Trong Tip 15 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những kinh nghiệm phỏng vấn sâu của PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc Phỏng vấn được hiểu một cách đơn giản là hỏi...

Trung lập và khách quan
Trung lập và khách quan

Trong Tip 12 này, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc tiếp tục chia sẻ với các bạn về  tâm thế thứ 4 mà nhà nghiên cứu tại thực địa cần phải có đó là sự Trung...