NUYỄN KHÁNH DIỆP

» TS. Dân tộc học» Cử nhân Lịch sử – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2007» Cử nhân Ngữ Văn Trung Quốc – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2010

» Thạc sỹ Việt Nam học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2013

ĐIỆN THOẠI:

» Tiến sỹ Dân tộc học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2018
Hướng nghiên cứu: Đời sống xã hội Việt Nam đương đại
Hiện nay TS. Nguyễn Khánh Diệp đang làm việc tại Phòng Dự án nghiên cứu – Viện nghiên cứu Đời sống Xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.