Thứ sáu ngày 28/02/2020, Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) họp với hơn 70 cán bộ đến từ các sở ban ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai đề tài nghiên cứuThực tiễn hoạt động dịch vụ xe sử dụng nền tảng ứng dụng công nghệ, đề xuất giải pháp tập hợp và quản lý Nhà nước, hướng tới đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Hoạt động này do Ban Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) và các sở ban ngành liên quan nhằm thảo luận về nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện đề tài.

Cuộc họp đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp và phản hồi tích cực từ các cơ quan chức năng.

Social Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.