TINH THAN FOUNDATION (TTF)
TINH THAN FOUNDATION (TTF)

Tầm nhìn: Tình Thân tin rằng việc thúc đẩy năng lực và sự tham gia toàn diện của người dân sẽ là giải pháp hướng đến cuộc sống bền vững. Sứ mệnh...