TS Lê Minh Công là chuyên gia về Tâm lý học lâm sàng, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ông cũng từng theo học các chương trình chuyên sâu về trị liệu gia đình – hệ thống, đánh giá và can thiệp các rối loạn trong bối cảnh học đường do Trường Đại học Louvain và Trường Đại học Liège (Vương quốc Bỉ), chương trình đào tạo Tâm thần học  và nhiều chương trình về đánh giá, trị liệu tâm lý chuyên sâu khác.
 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI:
Từ 2003 – 20212, TS Công công tác tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (Bộ Y tế) với vai trò Phó trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng và chuyên viên Tâm lý lâm sàng tại bệnh viện. Từ 2012 đến nay, ông công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với vai trò Phó trưởng Khoa, giảng viên giảng dạy các học phần về Tâm bệnh học, Tâm lý học y học, Trị liệu tâm lý và Sức khoẻ tâm thần.
 
TS Công là người sáng lập và phát triển các tổ chức như Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý và Giáo dục (2019), Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (2015), Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (2020). Đồng thời, ông đang giữ vị trí là Phó tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, thành viên Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, Hội Tâm lý học Việt Nam.
 
Trong lĩnh vực nghiên cứu, TS Công là chủ nhiệm và thành viên của nhiều dự án nghiên cứu như:  Xây dựng mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet – game online tại Đồng Nai (2014), Trò chơi bạo lực ở thanh thiếu niên, nghiên cứu tiếp cận tâm lý và xã hội (2013), Nghiên cứu biện pháp can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn 2011 – 2020 (2014), Xây dựng mô hình hoạt động Tâm lý học trường học ở Đồng Nai (2015), Hệ thống giải pháp phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Đồng Nai (2018) … Đồng thời, là tác giả của nhiều sách chuyên khảo và bài báo trong lĩnh vực Tâm lý học.
 
Trong lĩnh vực hoạt động xã hội TS Công đã từng làm điều phối và triển khai nhiều dự án xã hội như: Tăng cường Năng lực Mạng lưới Dịch vụ và Trị liệu cho Trẻ em Khuyết tật (2015 – 2022), Hỗ trợ Thực thi Điều phối Chính sách và Quyền của Người Khuyết tật (2015 – 2023) và từng nhận giải thưởng Doanh nhân xã hội của Trung tâm CSIP năm 2011 với dự án Phát triển mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên nghiện internet – game online.
 
Ông tham gia cộng tác với Viện Socail Life vớ tư cách viên: Hội đồng khoa học Viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.