♻ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) lần đầu được định nghĩa bởi Bowen trong những năm 50 của thế kỷ trước. Cho đến nay có rất nhiều định nghĩa về CSR tùy theo góc độ và quan điểm riêng của các ngành nghề, tổ chức và chính phủ (Wood, 2010). Tựu chung lại, những định nghĩa này đều có điểm chung, theo đó trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là trách nhiệm đối với các bên liên quan bao gồm chủ sở hữu, người lao động, cộng đồng xã hội và môi trường qua việc tuân thủ hệ thống luật pháp cũng như tính tự nguyện của doanh nghiệp trong việc đem lại lợi ích cho các bên, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và toàn thế giới.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ thông tin, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, thực hiện trách nhiệm xã hội trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… vốn là các thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng và tiêu chuẩn hàng hóa, đảm bảo các sản phẩm phải đạt được các yêu cầu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không chỉ là vấn đề nhận thức, thực hiện mang tính bị động mà phải trở thành một chiến lược hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động, cộng đồng, môi trường mà còn mang lại lợi nhuận tăng thêm cho doanh nghiệp.

♻ Với mục đích ghi nhận đóng góp từ các bên liên quan (doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội,…) để xây dựng bộ tiêu chí về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Viện Social Life sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐỂ GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TỐT TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI”.

Thời gian: 8:30 – 12:00; thứ sáu ngày 30.07.2021

Hình thức: Trực tuyến trên Microsoft Teams

Link đăng ký: tại đây

Viện Social Life rất mong có được sự tham gia và đóng góp ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội và những người có quan tâm đến chủ đề của hội thảo.
——————
Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giúp các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt trách nhiệm xã hội” do Viện Social Life thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.