Với vị trí địa lí đặc biệt, các thương cảng quốc tế ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung từ xưa đã có các hoạt động tiếp xúc, giao thương nhộn nhịp giữa các cư dân trong và ngoài khu vực. Thực tế này đã tạo điều kiện cho quá trình giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ và vẽ nên một bức tranh văn hóa vô cùng phong phú, đặc sắc cho khu vực này. Nhằm trao đổi và thảo luận về các kết quả nghiên cứu mới về vấn đề này, Khoa Văn hoá học và Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM phối hợp với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An và Viện Social Life sẽ tổ chức chương trình hội thảo quốc tế vào tháng 7 năm 2019 với chủ đề“Giao lưu văn hóa tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á”.

1. CHỦ ĐỀ – NỘI DUNG

Giao lưu văn hóa tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á.

(Cultural exchanges at medieval international ports in Vietnam and Southeast Asia.)

Các nội dung chính của hội thảo:

– Bản sắc văn hóa của các cộng đồng cư dân tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á.

– Văn hóa đương đại của các cộng đồng cư dân tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á.

– Quá trình giao lưu và biến đổi văn hóa của các cộng đồng cư dân tại các thương cảng quốc tế thời trung đại ở Việt Nam và Đông Nam Á.

2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian: 12/07/2019 – 13/07/2019.

– Địa điểm: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

3. CÔNG BỐ – XUẤT BẢN

– Các tham luận tham gia hội thảo sẽ được xuất bản trong sách kỉ yếu sau hội thảo.

– Riêng các bài nghiên cứu về nhóm người Hoa sẽ được chọn lọc và chuyển ngữ (nếu cần) để công bố trên tạp chí Nghiên cứu Văn hóa người Hoa do NXB Tangshan xuất bản.

4. QUY CÁCH THAM LUẬN

– Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Hoa.

– Quy cách trình bày tham luận:

+ File Microsoft Word;

+ Kiểu chữ: Times New Roman (toàn bộ);

+ Cỡ chữ: 14;

+ Cách dòng: Single;

+ Khổ giấy: A4;

+ Cách lề: Normal;

+ Độ dài tối đa: 15 trang;

+ Trích dẫn phải được liệt kê dưới tiêu đề TÀI LIỆU THAM KHẢO cuối tham luận.

– Tóm tắt tham luận khoảng 300 từ tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng Hoa, nêu rõ mục đích, kết quả và kết luận của nghiên cứu sẽ được trình bày trong toàn văn tham luận.

5. ĐĂNG KÍ THAM DỰ

– Người tham dự đăng kí và gửi tóm tắt tham luận là ngày 26/04/2019 theo đường link:

https://forms.gle/x7UfgqWh59nJLH739

(Mỗi tác giả, đồng tác giả đều phải điền đầy đủ thông tin vào một bản đăng kí theo link trên)

– Hạn chót nhận toàn văn tham luận là ngày 06/06/2019 qua email: ccs@hcmussh.edu.vn

6. CHI PHÍ THAM DỰ

– Người tham dự tự túc chi phí ăn ở trong thời gian hội thảo (Ban tổ chức có hỗ trợ đặt phòng khách sạn) cũng như chi phí đi đến và rời khỏi Hội An.

– Các tác giả có bài viết chất lượng cao nhất do Ban tổ chức bình chọn sẽ được đài thọ chi phí ăn ở trong thời gian hội thảo.

– Ban tổ chức sẽ chi trả chi phí tea-break hội thảo, một bữa cơm trưa, tiệc bế mạc và chuyến tham quan điền dã Hội An.

7. THÔNG TIN LIÊN LẠC

– Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, VIỆT NAM

– Điện thoại: (+84) 28 3724 3301 (ext. 4921) hoặc 0906 874 015 (ThS Trần Thanh Tuấn) hoặc 0909 886 996 (ThS Nguyễn Tuấn Nghĩa)

– Email: ccs@hcmussh.edu.vn

– Thông tin hội nghị sẽ được đăng tải và cập nhật trên các trang web của Khoa Văn hóa học (vanhoahoc.hcmussh.edu.vn) và Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (ccs.hcmussh.edu.vn).

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.