Digital SocialLife Research Lab là một không gian kết nối để nghiên cứu về cách thức con người sống và tương tác trong không gian mạng và bối cảnh xã hội số của thế kỷ 21.

Mục tiêu hoạt động

Công nghệ kỹ thuật số đã tạo ra những biến đổi sâu sắc về xã hội và hành vi lối sống của con người. Để hiểu được cách thức xã hội vận hành và những tương tác trong xã hội số, cần phải có những kiến thức và hiểu biết về xã hội số. Vì vậy, Digital Social Life Research Lab được hình thành nhằm xây dựng không gian sinh hoạt khoa học để các học giả, học viên và sinh viên, các nhà hoạch định chính sách, giới thực hành lĩnh vực kinh doanh và công tác xã hội cùng nhau tìm hiểu về những biến đổi của xã hội và hành vi của con người trong thời đại kỹ thuật số.

Nhiệm vụ sứ mệnh

Chúng tôi gắn liền với nhiệm vụ thúc đẩy những nghiên cứu có giá trị cao trong lĩnh vực này, từ những bài báo khoa học xuất bản trên những tạp chí uy tín, đến biên tập và xuất bản sách, phát triển các bộ công cụ dùng trong quản lý, đào tạo. 

Lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động

(1) Hành vi, thái độ của giới trẻ về các hiện tượng xã hội, đặc biệt là về sự phát triển của công nghệ số trong chính đời sống hằng ngày của họ.

(2) Sự tương tác và phát triển của các cộng đồng trực tuyến trên các nền tảng công nghệ như mạng xã hội, các ứng dụng kỹ thuật số,… nhằm khám phá cách thức các cộng đồng được kiến tạo, vận hành, phát triển và tác động đến các cá thể trong cộng đồng. Hướng nghiên cứu này đồng thời cũng góp phần mở rộng lĩnh vực nhân học số (digital anthropology)

(3) Các vấn đề của Xã hội số đang diễn ra. Những nghiên cứu này nhằm khám phá, mô tả những hiện tượng xã hội để từ đó lý giải bản chất của những hiện tượng này và đưa ra những dự báo trong tương lai. Một số vấn đề như việc làm, bất bình đẳng, dữ liệu và sự theo dõi,… là mối quan tâm của nhiều ngành, cần xem xét dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, sự kiện và xuất bản, chúng tôi mong muốn kết nối những nhà nghiên cứu về lĩnh vực này. Chúng tôi mời gọi sự tham gia liên ngành, đa chuyên môn vào những hoạt động đang diễn ra:

Thành viên của Lab

  • ThS. Phạm Thanh Thuý Vy:  Digital Media Literacy Researcher,  Điều phối chính. ThS. Thuý Vy quan tâm đến các hiện tượng truyền thông và các vấn đề liên quan đến đọc hiểu thông tin trong thời đại số. Các nghiên cứu của Thuý Vy muốn lý giải các hành vi và thái độ của con người trong các hiện tượng truyền thông số này. 
  • PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Cố vấn chuyên môn. Ông có mối quan tâm các khía cạnh nhân học số và xã hội số.
  • ThS Phạm Hồng Phúc có mối quan tâm về các khía cạnh số hóa và chuyển đổi số trong giáo dục. 
  • NCV Lê Thị Ngọc Mai  có mối quan tâm về các khía cạnh xã hội số và toàn cầu hóa

Thông tin liên hệ:
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)
Email: lienhe@sociallife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.