Sách xã hội số – Hiểu về xã hội kỹ thuật số (sắp phát hành)

165.000

– Tác phẩm: Xã Hội Số
– Tác giả: Nguyễn Đức Lộc và Cộng sự
– Xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Dân Tộc
– Thuộc: Viện Nghiên Cứu Đời Sống Xã Hội
– Năm Xuất Bản: 2021