Giỏ Lá Bàng Hình Thang Quai Gỗ

200.000

Giỏ là bàng hình thang quai gỗ. Không vẽ

Mã sản phẩm: DLH180107
Kích thước: 30 x 10 x26

 

 

Out of stock