Giáo trình phương pháp đánh giá nhanh với sự tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu khoa học xã hội

17.000

Phương pháp đánh giá nhanh (PRA) có sự tham gia của cộng đồng là một trong nhữn công cụ đắc lực trong công tác phát triển cộng đồng. PRA hiện có 20 công cụ và đang ngày càng được phát triển thêm. Trong những năm gần đây, PRA cũng bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu khoa học xã hội vì tính tiện ích khi thu thập thông tin và nhận diện những chiều kích. Ưu điểm lớn nhất khi ứng dụng PRA trong các cuộn nghiên cựu là phát huy tối đa vai trò chủ động của người dân cùng tham gia phát hiện, giải quyết và đánh giá vấn đề của cộng đồng.