Hiện nay, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đã là những cụm từ quen thuộc với những người làm nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, giữa 2 phương pháp nghiên cứu này, tồn tại những đặc trưng riêng với những nghiên cứu khoa học khác nhau. Để học viên có thể phân biệt giữa 2 phương pháp và đặc biệt là sử dụng thuần thục phương pháp định tính trong nghiên cứu khoa học, Viện Social Life tổ chức khóa “Thiết kế và triển khai nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học.

Mc tiêu khóa hc, hc viêđđược các chuđu ra sau:

– Biết: Học viên có thể nêu đại ý (outline) về quá trình nghiên cứu định tính là gồm những nội dung gì, cách sử dụng phần mềm Nvivo trong phân tích dữ liệu.
– Hiu: Học viên có thể diễn giải (interpret) dữ liệu từ việc thu thập và phân tích dữ liệu định tính
– Vn dng: Học viên có thể xây dựng (create) đề cương nghiên cứu và tiến thành thu thập, phân loại (arrange) thông tin cho một đề tài cụ thể theo phương pháp nghiên cứu định tính.
– Phân tích: Học viên có thể phân tích (analyze) dữ liệu đề tài nghiên cứu ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính.

.
Ưđãđc bit:
– Giảm giá 20% đối với sinh viên

THÔNG TIN CHI TIT V KHÓA HC
GING VIÊN PH TRÁCH: 
PGS.TS NguyĐc Lc 

– Viện trưởng Viện Social Life

– Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược – Đại học Thủ Dầu Một.
– Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
– Nguyên Phó trưởng khoa Nhân học, Trưởng nhóm Nghiên cứu Đời sống xã hội – Trường Đại học Khoa Học Xã hội & Nhân Văn.
– Nghiên cứu viên chính thức của hợp phần định tính chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) của đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam.

NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

I.Mc tiêđào to
– Kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu định tính như: Bản chất của phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp thu thập dữ liệu định tính, quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu, các tiêu chí đánh giá, việc kết hợp nghiên cứu giữa định tính và định lượng.
– Kỹ năng: Ứng dụng cơ bản tin học vào nghiên cứu định tính.

 1. Đi tượng tham gia
  – Các nghiên cứu viên có sự quan tâm và có nhu cầu thực hiện nghiên cứu khoa học.
  – Sinh viên, thạc sĩ đang làm báo cáo hoặc khóa luận tốt nghiệp.
  – Những người đi làm có nhu cầu muốn tìm hiểu về nghiên cứu định tính để phục vụ cho công việc.

III. Ni dung khóa hc:
Trong khóa học, học viên sẽ được học theo trình tự sau:

 1. Bản chất của nghiên cứu định tính
  – Khái niệm, những quan tâm chính, lý thuyết, hạn chế, điểm khác biệt giữa định tính và định lượng.
  2. Quá trình nghiên cứu định tính
  – Mô hình hóa các giai đoạn chính, mối quan hệ giữa lý thuyết, khái niệm và dữ liệu nghiên cứu.
  3. Phương pháp thu thập dữ liệu định tính
  – Quan sát tham dự, phỏng vấn, phỏng vấn nhóm tập trung, các tài liệu văn bản.
  4. Phân tích dữ liệu định tính
  – Phương pháp chung, phương pháp quy nạp phân tích, lý thuyết cơ bản, những thao tác cơ bản trong phân tích định tính.
  5. Các tiêu chuẩn đánh giá nghiên cứu định tính
  – Độ tin cậy, tính giá trị, tính đáng tin cậy, tính xác thực.
  6. Sự kết hợp giữa phân tích định tính và định lượng.
  – Nghiên cứu đa chiến lược, sự kết hợp của 2 phương pháp

Mi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên h:

Điện thoại: (028) 382 135 36

Email: lienhe@sociallife.vn

ĐĂNG KÝ

Quý anh chị đăng ký học theo biểu mẫu bên dưới, sau đó trung tâm SocialLife sẽ liên lạc (qua email, điện thoại) với anh chị sớm để xác nhận thông tin và thông báo lịch, địa điểm học. Nếu sau 1 ngày mà anh chị vẫn chưa nhận được thông tin xác nhận thì xin hãy email về email: lienhesociallife@gmail.com để xác nhận thông tin đăng ký.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *