Mục tiêu khóa học

Mục tiêu của khóa học trước hết là nhằm củng cố kiến thức về phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội đã từng được học ở bậc cử nhân, và chương trình cao học. Trên cơ sở đó cung cấp những lưu ý quan trọng trong việc luyện tập về phương pháp nghiên cứu và thực hiện luận văn (viết tổng quan tài liệu, ứng dụng lý thuyết trong nghiên cứu, tiến trình viết một đề cương nghiên cứu, kỹ năng nghiên cứu thực địa và kỹ năng viết luận văn).
Học viên thực hành những tiến trình để viết đề cương nghiên cứu dựa trên vấn đề nghiên cứu cụ thể của học viên và áp dụng các phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (định tính và định lượng) để triển khai dự án nghiên cứu, hay luận văn cao học.

Đối tượng tham dự khóa học: học viên cao học, nghiên cứu viên tập sự

– Học viên tốt nghiệp cử nhân trong lĩnh vực khoa xã hội và Nhân văn trở lên, đặc biệt phù hợp với các học viên cao học, nghiên cứu sinh.

– Học viên là những người đang triển khai thiết kế dự án theo hợp đồng (Term of Reference -T.O.R)

Phương pháp giảng dạy và học tập: Hòa hợp – Tích cực

– Thuyết giảng trực tuyến: Học viên được cung cấp, củng cố kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu.

– Đồng hành nghiên cứu (Research Together): Dựa trên mục tiêu học tập của học viên, giảng viên sẽ thiết kế chương trình huấn luyện, tư vấn để học viên có thể tự chủ trong việc nghiên cứu.

Nội dung khóa học: Từ lý thuyết đến thực hành

Phần I: Thiết kế nghiên cứu

o   Tổng quan chung về phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (định tính và định lượng) và các chiến lược thiết kế và triển khai nghiên cứu.

o   Những bước chuẩn bị để viết đề cương và thực hiện một nghiên cứu

o   Thiết kế nghiên cứu nghiên cứu:

» Xác định và lựa chọn đề tài nghiên cứu

» Xác định mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

» Đặt câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

» Viết tổng quan tình hình nghiên cứu

» Xây dựng cơ sở lý thuyết và phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu.

o   Viết đề cương nghiên cứu

Phần II: Đồng hành nghiên cứu

– Học viện thực hiện dự án nghiên cứu với sự trợ giúp chuyên môn từ đội ngũ giảng viên của SocialLife School.

– Học viên tham gia vào hệ thống SocialLife Space và được sử dụng một số tài nguyên học thuật của Social Life để phục vụ việc triển khai nghiên cứu.

Giảng viên phụ trách

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc

– Và một số chuyên gia khác do SocialLife mời hỗ trợ đồng hành nghiên cứu.

Thời gian khai giảng dự kiến: 20 tháng 08 năm 2021

Học phần I: 10 buổi, vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên nền tảng Microft Team

Học phí: 5.000.000VNĐ/học viên

Học phần II: 10 buổi theo kế hoạch làm việc của học viên và giảng viên

Học phí: 5.000.000VNĐ /học viên

Link đăng ký: tại đây

Giảm 10% học phí cho học viên khi đăng ký cả hai học phần.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *