Vì sao các giáo sư ti các trường đi hc uy tín trên thế gii yêu cu các nghiên cu sinh phng dng phn mm NVIVO vào quá trình viết luán? Ngày nay, các phương pháp thc nghim không còđược xem là phương pháp tưu trong vic gii thích các vđ phc tp cđi sng xã hi. Trong khi đó, khong hơn mt thp niên tr lđây, phương pháp tiếp cn và thu thp d liđnh tính ngày càng được s dng rng rãi và khng đnh được tính hích ca mình trong các trào lưu nghiên cu hin tượng hc, chú gii văn bn, ký hiu hc và xu hướng nghiên cu hu cu trúc lun vi các phương pháp phân tích ni dung, phân tích din ngôn.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội đôi khi bị cho là quá chủ quan khi phân tích dữ liệu. Bởi lẽ, lâu nay người nghiên cứu thường khá lúng túng trong quá trình thu thập và xử lý thông tin định tính do thiếu công cụ ứng dụng phân tích. Phải chăng không có biện pháp khắc phục? Những hạn chế kể trên, được khắc phục trong khóa học “Phân tích dữ liệu định tính với phần mềm NVIVO “.NVIVO là phần mềm được sử dụng để tổ chức, quản lý và phân tích các thông tin, dữ liệu phi cấu trúc và không thích hợp trong các nghiên định tính để đưa ra những kết quả dưới dạng số… Đây là phân mềm hỗ trợ rất hữu ích cho những người làm công tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học xã hội, pháp lý, du lịch, marketing…

Đđim hc: Viện Social Life – 88-90 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Thi gian: Thứ Bảy và Chủ Nhật từ ngày 15/12 đến 23/12/2018 (8 buổi)
Hc phí: 5.000.000 VNĐ/ học viên. (Tối đa 5 học viên)
Ưđãđc bit:
– Giảm giá 20% đối với sinh viên

THÔNG TIN CHI TIT V KHÓA HC
GING VIÊN PH TRÁCH: 
PGS.TS NguyĐc Lc 

– Viện trưởng Viện Social Life

– Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển chiến lược – Đại học Thủ Dầu Một.

– Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

– Nguyên Phó trưởng khoa Nhân học, Trưởng nhóm Nghiên cứu Đời sống xã hội – Trường Đại học Khoa Học Xã hội & Nhân Văn.

– Nghiên cứu viên chính thức của hợp phần định tính chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) của đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam.

NI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Mc tiêđào to

– Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và tổng quan về phần mềm NVivo.

– Trang bị những kỹ năng quản lý, phân tích và xử lý thông tin định tính bằng phần mềm NVivo

II. Đi tượng tham gia:

– Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trường ĐH KHXH&NV và các trường khác trên địa bàn;

– Cán bộ, nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu.

III. Ni dung khóa hc:

Trong khóa học, học viên sẽ được học theo trình tự sau:

1. Giới thiệu cách phân tích dữ liệu định tính và tổng quan về phần mềm NVivo

– Phân loại dữ liệu định tính và phương pháp phân tích nội dung dữ liệu định tính

– Chức năng, công dụng của phần mềm NVivo – Những ứng dụng cụ thể của phần mềm NVivo trong nghiên cứu định tính

2. Các bước phân tích thông tin định tính bằng phần mềm NVivo

– Các bộ phận của dự án (project) và quá trình tạo lập một dự án

– Cách tạo lập và quản lý các văn bản (document)

– Các dạng nút (node), cách tạo và mã hóa các nút

– Công dụng của thuộc tính (attribute) và tập hợp (set) trong xử lý thông tin bằng phần mềm NVivo

3. Truy vấn dữ liệu và phân tích thông tin

Các học viên học tập trung trong 8 buổi để được trang bị kiến thức và thực hành trên máy tính với phầm mền Nvivo 7.0. Sau khóa học, học viên có khả năng tự thiết kế, phân tích các dữ liệu định tính bằng phầm mềm NVivo.

Mi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên h: 
Tel: (028) 382 135 36
Email: lienhe@sociallife.vn

Kỹ thuật Invivo
0
Tạo lập và quản lý các văn bản
0
cách tạo và mã hóa
0
Xử lý thông tin bằng phần mềm NVivo
0
Start Now