Tranh biện là một sinh hoạt tư duy phổ biến trên thế giới nhằm tạo thấu hiểu lẫn nhau và thúc đẩy đối thoại tích cực giữa người với người, đặc biệt là giới đại học: sinh viên, học viên sau đại học, các chuyên gia, nhà khoa học; Bên cạnh đó, hoạt động tranh biện còn tạo cơ hội cho các bạn trẻ tự tin chia sẻ quan điểm và hình thành tư duy phản biện; từ đó củng cố sự hiểu biết về các khía cạnh đa chiều của một vấn đề. Có thể nói, tranh biện vừa là hoạt động tư duy khoa học vừa là một nghệ thuật. Bởi nó đòi hỏi người tranh biện phải có những hiểu biết tư duy khoa học vừa có khả năng truyển đạt những lập luận mang tính thuyết phục người khác. Đây có thể xem là những kỹ năng không thể thiếu của sinh viên trong các trường đại học có uy tín trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tranh biện vẫn còn là một mô hình mới và chưa được phổ biến rộng rãi đến giới trẻ trong trường học cũng như cộng đồng (theo OUCRU).
 
Mục tiêu khóa học

Môn Nghệ thuật tranh biện hướng đến trang bị những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cơ bản của một người tranh biện khoa học với các mục tiêu chính:

» Trang bị những kiến thức hiểu biết về triết học, khoa học và nghệ thuật tranh biện
» Rèn luyện kỹ năng đưa tra các lập luận, phản lập luận và năng lực thuyết phục người khác bằng các lập luận (xây dựng câu chuyện)
» Phát triển tư duy phản biện, trình bày vấn đề và kỹ năng tranh biện cũng như nâng cao kiến thức về các vấn đề trong cuộc sống một cách khoa học cho thanh niên.
» Hình thành các phẩm chất của người tranh biện cần có: tôn trọng quan điểm người khác, có cái nhìn đa chiều với các khía cạnh xã hội.
» Tạo không gian và cơ hội cho các bạn trẻ tham gia rèn luyện kỹ năng, chia sẻ các vấn đề liên quan đến khoa học và xã hội thông qua hình thức thực hành  tranh biện.

Nội dung khóa học

1. Những vấn đề chung về tranh biện
» Tranh biện là gì?
» Lập luận (Agrumentation) và Phản lập luận
» Những hình thức tranh biện

2. Các nguyên lý khoa học về sự tranh biện (theo quan điểm triết học Aristotle (Plato) về sự tranh biện)
» Logos: thiết lập các lập luận dựa trên nguyên tắc lý tính (reason) và dữ kiện (facts) và thúc đẩy người khác (cử tọa) phải tư duy
» Ethos: thiết lập tính thẩm quyền của người tranh biên và thu hút người khác (cử tọa) tin tưởng vảo bản thân người tranh biện
» Pathos: Tạo ra cảm xúc trong tranh biện và thu hút người khác (cử tọa) bằng những xúc cảm.

3. Phương pháp và kỹ năng trong tranh biện

⇒ Các bước trình bày một luận điểm

» Xây dựng luận điểm
» Các lập luận bảo vệ luận điểm
» Các lập luận phản bác và lý do phản bác
» Tổng kết: Khép lại và mởi ra, kêu gọi hành động

⇒ Kỹ năng trình bày một luận điểm

» Biện luận: lập luận lý tính và biện phân tính khác biệt
» Đựa ra trường hợp điển hình, có tính thuyết phục
» Xây dựng một câu chuyện hay (có cảm xúc)

4. Nghệ thuật tranh biện

⇒ Phẩm chất của người tranh biện

» Tôn trọng sự thật
» Tôn trong người khác
» Có góc nhìn đa chiều
» Mô hình Hamburger và bài tập thực hành đóng vai

Giảng viên hướng dẫn: TS Dương Ngọc Dũng

TS. Dương Ngọc Dũng tốt nghiệp Thạc sĩ Đông Á Học, Đại học Harvard năm 1995 và nhận bằng Tiến sĩ Tôn giáo học, Đại học Boston năm 2001. Ông từng giảng dạy chuyên ngành Marketing, Quản Trị Nhân Sự, Quản Trị Xuyên Văn Hóa tại trường Đại Học Quản Trị Paris.TS. Dương Ngọc Dũng cũng tham gia giảng dạy kỹ năng mềm như tư duy lô gic, tư duy phản biện, thuyết trình, giao tiếp và đàm phán hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Thời gian học: 6 buổi, từ ngày 26/07/2021

Hình thức học: Online theo nền tảng Microsost Teams.

Link đăng kí khoá học: tại đây

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *