Ngày nay, các phương pháp thực nghiệm không còn được xem là phương pháp tối ưu duy nhất trong việc giải thích các vấn đề phức tạp của đời sống xã hội. Trong khi đó, khoảng hơn một thập niên trở lại đây “Phương pháp tiếp cận và thu thập dữ liệu định tính” ngày càng được sử dụng rộng rãi và khẳng định được tính hữu ích của mình trong các nghiên cứu hiện tượng học, chú giải văn bản, ký hiệu học và xu hướng nghiên cứu hậu cấu trúc luận với các phương pháp phân tích nội dung, phân tích diễn ngôn…

Cùng với đó là sự hữu dụng của “Phần mềm NVIVO” – Phần mềm phân tích định tính được hầu hết các dự án nghiên cứu quốc tế chỉ định sử dụng trong việc phân tích các dữ liệu nghiên cứu khoa học, hay các giáo sư tại các trường đại học uy tín trên thế giới yêu cần các nghiên cứu sinh phải dứng dụng phần mềm NVIVO vào quá trình viết luận án.

Với tất cả lý do đó, viện Social Life giới thiệu khóa đào tạo “Nghiên cứu định tính – Những nguyên tắc thực hành”.

 MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: 

+ Trang bị tư duy, kiến thức, kỹ năng cho hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng nghiên cứu định tính;

+ Kết thúc khoá học các học viên có khả năng ứng dụng vào thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học hoặc luận văn luận án, với sự hỗ trợ của phần mền Nvivo.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  1. 1. Phương pháp và kĩ thuật phân tích dữ liệu định tính
  • Nguồn dữ liệu và phân loại dữ liệu
   1. Các loại dữ liệu sơ cấp và cách thức phân loại
   2. Các loại dữ liệu thứ cấp và cách thức phân loại
  • c chiến lược tổng quát trong phân tích dữ liệu định tính
  • Phân tích quy nạp [inductive analysis]
  • Phân tích lý thuyết dựa trên cơ sở dữ kiện thực địa [grounded theorical analysis]
  1. Các lối phân tích thông tin định tính
  • Phân tích theo lối ký hiệu học (phân tích nội dung, tranh ảnh, màu sắc, phân tích diễn ngôn…)
  • Phân tích định tính theo lối thực nghiệm
  • Các bước tiến hành phân tích dữ liệu định tính
   • Rã băng (transcribing) và các vấn đề thực tế
   • Mã hoá (coding) deductive & inductive
   • Mô tả
   • Phân tích
   • Lý giải
   • Minh họa dữ liệu
  1. Phân tích định tính với phần mền NVivo
  • Ứng dụng NVivo vào các vấn đề khi phân tích dữ liệu định tính
  • Khởi tạo một project [dự án]
  • Các thành phần của project
  • Quá trình lập một project
  • Quản lý nguồn dữ liệu (Source/Document)
  • Quản lý các mã thông tin (Node)
  • Các dạng mã thông tin(codebook)
  • Quản lý các thuộc tính của dữ liệu
  • Truy vấn dữ liệu
  1. Trình bày một báo cáo định tính
   1. Thể thức báo cáo định tính
   2. Xây dựng câu chuyện (storytelling) từ dữ liệu
   3. Xây dựng câu chuyện cho nhân vật (Case Study)
   4. Các cấp độ phân tích dữ kiện: Mô tả, phân tích, giải thích và lý giải.

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: PGS.TS Nguyễn Đức Lộc

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội – Social LifeÔng hiện đang là giảng viên giảng dạy môn phương pháp nghiên cứu định tính tại các trường đại học: Đại học KHXH&NV TP HCM, Đại học Văn hoá, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông có kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai các nghiên cứu về Đời sống xã hội đương đại với các công trình nghiên cứu chuyên sâu về định tính.Ông từng là nghiên cứu viên chính thức của hợp phần định tính chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ (Young lives) của đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC DỰ KIẾN

 • Thời gian: Khai giảng dự kiến vào ngày 4 tháng 12 năm 2021.
 • Thời lượng: 10 buổi (tương đương 50 tiết)
 • Học phí: 5.000.000 VNĐ/học viên

Link đăng ký: tại đây

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:                                        

Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội

Email: lienhe@sociallife.vn

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *