Dữ liệu không gian (spatial data) hay dữ liệu địa lý là dạng dữ liệu thể hiện đặc điểm không gian của một vị trí trên bền mặt trái đất, ví dụ: tọa độ địa lý, độ cao địa hình, khoảng cách đến các địa vật khác… Phân tích dữ liệu không gian sẽ trả lời cho các câu hỏi Cái gì? Xảy ra ở đâu? Mức độ tập trung như thế nào? hay Xu hướng xuất hiện? Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi của con người không chỉ phụ thuộc vào nhận thức về hành vi mà còn dựa vào sự hiểu biết của họ đối với không gian sinh sống cũng như trải nghiệm cá nhân về những sự kiện xảy ra trong môi trường sống của họ. Do đó, bằng cách kết hợp dữ liệu phỏng vấn (cả định tính và định lượng) với dữ liệu không gian, giữa xử lý số liệu thống kê thông thường với thống kê không gian, các nhà nghiên cứu có thể hiểu biết rõ hơn về bối cảnh cũng như mối quan hệ giữa đặc điểm không gian với đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội. 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cung cấp các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS) và phần mềm QGIS.

Hướng dẫn thực hành các thao tác liên quan đến hiển thị dữ liệu không gian, biên tập bản đồ và phân tích dữ liệu trong QGIS.

Hướng dẫn xây dựng quy trình phân tích dữ liệu không gian trong nghiên cứu khoa học.

 

THỜI LƯỢNG: 8 buổi

Buổi 1:

–    Giới thiệu các khái niệm, giao diện và chức năng chính của phần mềm.

–    Thực hiện các thao tác mở và xem dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính.

–    Thay đổi hiển thị các đối tượng trong lớp dữ liệu.

–    Biên tập bản đồ chuyên đề.

Buổi 2:

Tạo lớp dữ liệu mới từ các nguồn sau:

–    Dữ liệu mở (link download: Geofabrik Download Server)

–    Chiết tách từ các lớp dữ liệu hiện có (truy vấn theo thuộc tính và không gian)

–    Bảng dữ liệu có địa chỉ hoặc tọa độ địa lý (dùng trong khảo sát thực địa)

Buổi 3:

–    Công cụ hỗ trợ nghiên cứu (Research tools)

–    Phân tích thống kê không gian

Buổi 4:

–    Phân tích chồng lớp dữ liệu vector

–    Phân tích dữ liệu thuộc tính

Buổi 5:

–    Nội suy không gian

–    Phân tích chồng lớp dữ liệu raster

Buổi 6:

–    Quy trình phân tích dữ liệu không gian

–    Bài toán phân tích đa tiêu chí

Buổi 7:

Thực hiện nghiên cứu cá nhân

Buổi 8:

Thực hiện nghiên cứu cá nhân

YÊU CẦU: Máy tính có kết nối mạng và được cài đặt phần mềm ArcGIS (link download: https://drive.google.com/drive/folders/1o4dvqGk2yGB8m7sVTiVJqL-mvo9fprLV?usp=sharing)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS NGUYỄN HOÀNG MỸ LAN

Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Mỹ Lan hiện là giảng viên Bộ môn Nhân học Phát triển, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Cô có hơn 10 năm giảng dạy và nghiên cứu áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) trong các lĩnh vực đô thị, bất động sản, du lịch, và biến đổi khí hậu.

HỌC PHÍ: 3.000.000 VNĐ

THỜI GIAN KHAI GIẢNG: 14h00 10/07/2021

LINK ĐĂNG KÝ: tại đây

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *