1. Mục tiêu khóa học:
    • Nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài nước;
    • Hướng dẫn các hướng tiếp cận và phân tích nguồn dữ liệu;
    • Chia sẻ kinh nghiệm về việc nộp bản thảo và tóm tắt nghiên cứu khoa học cho tạp chí và hội thảo;
    • Tạo mạng lưới liên kết các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu;
 1. Đối tượng tham gia:
    • Các học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố HCM và tỉnh Bình Dương;
    • Các cán bộ dự án, nghiên cứu viên tại các học viện và viện nghiên cứu;
    • Các cơ quan đơn vị có nhu cầu;

3. Nội dung đào tạo:

4. Tổng quan

    • Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận;
    • Nguồn dữ liệu và một vài gợi ý phân tích (Định tính, Định lượng);
    • Giới thiệu cấu trúc một bài báo khoa học theo qui chuẩn quốc tế
 1. Kỹ năng viết
    • Cách thức viết phần đặt vấn đề (Practice Focus 01: Introduction);
    • Cách thức viết phần điểm luận (Practice Focus 02: Literature Review and writing Critiques)
    • Cách thức phân tích dữ liệu và phát hiện các vấn đề học thuật

(Practice Focus 03: Data commentary and Presenting Finding/Results)

    • Cách thức viết phần thảo luận và kết luận (Practice Focus 04: writing the discussion and Conclusion)
    • Cách thức viết phần tóm tắt (Abstract )
 1. Thời gian học:  4 ngày, tuần học 2 buổi (thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Sáng: 8h00-11h30; chiều: 14h00-16h30)
 2. Địa điểm học:   Quận 1, TP.HCM và Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương (Tùy theo nhu cầu học viên)
 3. Học phí: đang dự kiến
 4. Những yêu cầu chung đối với học viên:
 5. Tham dự đầy đủ
 6. Tự trang bị máy tính cá nhân và vật dụng cần thiết
 7. Chuẩn bị tối thiểu 10 tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề bài viết (sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án …)
 8. Khuyến khích chuẩn bị một bài viết về chủ đề mà mình quan tâm (bài viết dài không quá 15 trang, định dạng font Time New Romans, size 12, canh lề trái-phải-trên-dưới là 2 cm).
 9. Tham gia trình bày thảo luận và hoàn thành các bài tập được giao

Giảng viên:

    • Nguyễn Đức Lộc – Nghiên cứu viên Hợp phần định tính dự án “Những cuộc đời trẻ thơ” (Young lives) của Đại học Oxford, Phó Trưởng Khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
    • Trương Thị Thu Hằng – Tiến sỹ Trường Đại học Washington, Trưởng Bộ môn Nhân học phát triển của Khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
    • Chứng nhận: Các bài viết chất lượng sẽ được đăng tải trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương (Tạp chí thuộc danh mục Học hàm Nhà nước năm 2014).

Thông tin liên hệ:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ GIÁO DỤC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Văn phòng: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Website:www.sociallife.vn
Email: lienhe@sociallife.vn
Phone: (028) 382 135 36

FORM ĐĂNG KÝ