Chương trình nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài nước cho các đối tượng quan tâm; hướng dẫn các hướng tiếp cận và phân tích nguồn dữ liệu; chia sẻ kinh nghiệm về nộp bản thảo và tóm tắt nghiên cứu khoa học cho tạp chí và hội thảo; và tạo mạng lưới liên kết các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các học viên tham gia chương trình đã được trang bị về

(1) cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận;

(2) giới thiệu cấu trúc về một bài tạp chí theo chuẩn quốc tế;

(3) cách phân tích với nguồn dữ liệu;

(4) hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu như NVivo, SPSS và Endnote. Đặc biệt, các học viên được tương tác trực tiếp với người hướng dẫn về ý tưởng cũng như các lỗi gặp phải trong bài viết của học viên. Các bài viết chất lượng được gửi đăng trên Tạp chí Khoa học.

Liên hệ
• Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
• Trụ sở chính: 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
• Email: lienhe@sociallife.vn
• Điện thoại: (028) 382 135 36