Theo truyền thống, khi viết về lịch sử một dân tộc hay lịch sử thế giới, người ta chỉ chú trọng đến lịch sử chính trị, quân sự, và kinh tế với những triều đại, những ông vua lên xuống nối tiếp nhau, cùng những cuộc chiến tranh đẫm máu. Điều này khiến người đọc có một cái nhìn phiến diện về quá trình hình thành và phát triển của lịch sử. Do đó, từ cuối thế kỷ XIX, đã có một quan niệm mới về lịch sử, nhằm trình bày bộ môn này trong cái nhìn đầy đủ và tổng quát hơn. Giờ đây cần tiếp cận lịch sử không chỉ trong chính trị, kinh tế, mà còn cả trong những mặt sinh hoạt về văn hóa, xã hội, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, triết học, … Lịch sử bắt đầu có thêm một tên mới: Lịch sử văn minh.

Lấy cảm hứng từ bộ Lịch sử văn minh (The Story of Civilisation) của Will và Ariel Durant, Viện Social Life muốn đem đến cho những ai quan tâm một góc nhìn mới về văn minh và lịch sử. Chọn lối kể chuyện gần gũi thay vì đọc-chép, Th.s Bùi Xuân Linh – Dịch giả của các tác phẩm nổi tiếng như Jean-Jacques Rousseau, Lịch sử Cách mạng Pháp, Triều đại Napoléon,v.v… mong muốn tạo cơ hội cho cộng đồng Việt Nam có một cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử nhân loại, về môn học lịch sử cũng như những kiến thức cơ bản về chủng tộc, tôn giáo, kinh tế, xã hội,v.v… xoay quanh những kinh nghiệm từ lịch sử

THÔNG TIN CHI TIT V KHÓA HC

GING VIÊN PH TRÁCH: 

Th.s BÙI XUÂN LINH

– Thạc sĩ, ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Anh (TESOL METHODOLOGY)

– Hiện đang cộng tác với Viện Giáo dục Ired để chuyển ngữ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant sang tiếng Việt.

Các tác phẩm đã xuất bản:

 • Jean-Jacques Rousseau (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2015),
 •  Lịch sử Cách mạng Pháp (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2016),
 •  Triều đại Napoléon (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2016)

Các phẩm đang xuất bản:

 • Anh quốc và Thời đại Napoléon (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant)
 •  Âu lục và Thời đại Napoléon (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant)
 • Nước Pháp trước cơn hồng thủy (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant)
 • Nam Âu và Thời đại Rousseau (Dịch từ bộ The Story of Civilization của Will và Ariel Durant).

NI DUNG KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế từ tổng quan đến chuyên sâu, dành cho tất cả những ai quan tâm đến khía cạnh văn minh, lịch sử:

I. Mc tiêđào to

1. Kiến thức:

 • Cung cấp những khái niệm về lịch sử, văn minh, văn hóa, lịch sử văn minh, tầm quan trọng của lịch sử.
 • Giới thiệu bộ sách giúp người đọc tự tìm hiểu về câu chuyện văn mình sau này: Bộ sách “Lịch sử Văn minh”, gồm 11 tập khổ lớn của ông bà Durant, công trình mà ông bà đã dành ra 50 năm để hoàn thành và được xem là bộ sử thành công nhất của thế kỷ XX.
 • Giới thiệu những bài học của lịch sử, phần lớn được tác giả rút ra sau khi đọc lại toàn bộ tác phẩm nêu trên qua 5.000 năm lịch sử; qua đó soi sáng những vấn đề về chủng tộc, tôn giáo, kinh tế, xã hội,… dưới cái nhìn lịch sử.

2. Kỹ năng:

 • Giúp học viên có cái nhìn toàn diện về lịch sử nhân loại và về bản thân môn lịch sử.
 • Giúp học viên có nhận định đúng đắn về những vấn đề chủng tộc, tôn giáo, kinh tế, xã hội,… qua những kinh nghiệm từ lịch sử.
 • Giúp học viên ý thức về tầm quan trọng của môn lịch sử, và khơi dậy lòng yêu thích lịch sử nơi học viên.

II. Đi tượng tham gia

 •  Những người có nhu cầu tìm hiểu và muốn có một cái nhìn tổng quát và đáng tin cậy về lịch sử thế giới.
 • Các sinh viên, nghiên cứu sinh, và người đi làm quan tâm đến môn lịch sử.
 • Số lượng: Tối đa 15 người

III. Ni dung khóa hc

Nội dung căn cứ vào bộ Lịch sử Văn minh của Will và Ariel Durant. Trong khóa học, học viên sẽ được học theo trình tự sau:

Buổi 1: Các khái niệm liên quan đến lịch sử văn minh thế giới

 • Định nghĩa lịch sử
 • Định nghĩa văn minh và văn hóa, cùng những điểm tương đồng và khác biệt
 • Lịch sử và Lịch sử văn minh
 • Tại sao ta phải học/đọc  lịch sử?

Buổi 2: Giới thiệu các tài liệu về văn minh, lịch sử

 • Điểm qua một số tài liệu trong nước về lịch sử văn minh
 • Tài liệu nước ngoài về lịch sử văn minh đã được dịch ra tiếng Việt
 • Bộ Lịch sử Văn minh của Ông bà Durant (Tác giả: Will và Ariel Durant; Tác phẩm: Nội dung, giá trị, tình hình chuyển ngữ sang tiếng Việt.)

Buổi 3: Những bài học của lịch sử (1)

 • Lịch sử và trái đất
 • Sinh vật học và lịch sử
 • Nòi giống và lịch sử

Buổi 4: Những bài học của lịch sử (2)

 • Tính tình và lịch sử
 • Luân lý và lịch sử
 • Quan hệ đồng tính và lịch sử

Buổi 5: Những bài học của lịch sử (3)

 • Tôn giáo và lịch sử
 • Kinh tế và lịch sử
 • Chính thể và lịch sử

Buổi 6:  Những bài học của lịch sử (4)

 • Chiến tranh và lịch sử
 • Tiến bộ và suy tàn
 • Loài người có thực sự tiến bộ?

Buổi 7:  Thực hành

 • Học viên phân tích một tác phẩm lịch sử

KHAI GIẢNG

 • Đđim hc: Viện Social Life 
 • Thi gian: 2 buổi học hàng tuần (dự kiến: tổng 7 buổi)
 • Khai ging: Đang dự kiến
 • Hc phí: 3.000.000 VNĐ/ học viên
 • Ưđãđc bit:     

Giảm giá 20% toàn bộ học phí đối với sinh viên

Mi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên h: 
SĐT: (028) 38213536 
Email: lienhe@sociallife.vn

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *