[trx_googlemap zoom=”8″ style=”greyscale” height=”450″][trx_googlemap_marker address=”Viện SocialLife” point=”http://new-life.axiomthemes.com/wp-content/uploads/2015/07/marker.png”][/trx_googlemap_marker][/trx_googlemap]
[trx_title type=”2″ align=”center” bottom=”large”]Thông tin liên lạc[/trx_title][trx_columns count=”3″ equalheight=”yes” margins=””][trx_column_item align=”center”]
[trx_icon icon=”icon-phone” color=”#1fffe7″ font_size=”4.6875em” font_weight=”400″ top=”null” bottom=”null” left=”null” right=”null”]
[trx_title type=”5″ align=”center” bottom=”null”]Điện thoại[/trx_title][trx_title type=”6″ align=”center” css=”min-height:40px;” bottom=”null”](028) 382 135 36[/trx_title]
[/trx_column_item][trx_column_item align=”center”]
[trx_icon icon=”icon-mail” color=”#00bfc5″ font_size=”4.6875em” font_weight=”400″ top=”null” bottom=”null” left=”null” right=”null”]
[trx_title type=”5″ align=”center” bottom=”null”]Email[/trx_title][trx_title type=”6″ align=”center” css=”min-height:40px;” bottom=”null”]lienhe@sociallife.vn[/trx_title]
[/trx_column_item][trx_column_item align=”center”]
[trx_icon icon=”icon-location” color=”#1fff8d” font_size=”4.6875em” font_weight=”400″ top=”null” bottom=”null” left=”null” right=”null”]
[trx_title type=”5″ align=”center” bottom=”null”]Địa chỉ[/trx_title][trx_title type=”6″ align=”center” css=”min-height:40px;” bottom=”null”]Trụ sở chính: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 3/1 Nguyễn Văn Lên, Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương[/trx_title]

[/trx_column_item][/trx_columns]
[trx_title type=”2″ align=”center” bottom=”medium”]CƠ HỘI HỢP TÁC[/trx_title]