NHÓM TƯƠNG TRỢ CỘNG ĐỒNG

Community Mutual Support Group (CMSG)

Helen Keller nói: “Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.” Viện Social Life đã có kinh nghiệm này trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh thành phía nam Việt Nam. Khi ấy, Viện Social Life không chỉ là một viện nghiên cứu về xã hội và đời sống của con người, mà còn là nơi góp phần phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của những người yếu thế là các lao động nhập cư tại các vùng kinh tế trọng yếu của Việt Nam.

Chính từ đó, các thành viên thuộc Nhóm Tương Trợ Cộng Đồng (CMSG) của Viện Social Life ra đời. Trong đó, các thiện nguyện viên đến từ nhiều nơi trong nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp khác nhau như: giáo viên mầm non, giáo viên trung tiểu học, chủ nhà trọ, nhân viên kinh doanh, công nhân, lao động tự do, chuyên viên công tác xã hội địa phương như Hội Chữ Thập đỏ, Caritas… nhưng tất cả đều có chung một mối quan tâm là tương trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

 1. Bước đầu hình thành

Khởi đi từ những sáng kiến đổi mới công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, phát triển hỗ trợ cộng đồng người dân nhập cư và phát triển sinh kế có sự tham gia người dân nên Viện Nghiên Cứu Xã Hội và Đời Sống (Social Life) đã mời gọi anh chị em thiện nguyện viên tham gia nhóm Tương Trợ Cộng Đồng.

 1. Mục tiêu
 • Nâng cao năng lực của người dân trong tổ chức phát triển kinh tế – xã hội ở cộng đồng.
 • Xây dựng ý thức cộng đồng biết chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình
 • Nâng cao trình độ dân trí và bảo vệ sức khỏe cho người dân
 • Hỗ trợ kịp thời và chính xác cho những người dân đang gặp khó khăn trong thời điểm di cư và dịch bệnh.
 • Tăng cường sự tham gia của người dân địa phương trong tất cả các hoạt động là cách làm tốt nhất để phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người dân tại địa phương.
 1. Xác định vai trò của cộng đồng

Viện Social Life ý thức rằng: cộng đồng đóng vai trò chủ thể của mọi hoạt động tại địa phương mình.

Vai trò chủ thể luôn được thể hiện ở việc các thành viên trong cộng đồng là người chủ động, tích cực và quyết định các hoạt động của cộng đồng. Bởi vì họ:

 • Hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết các khó khăn, thách thức và mong muốn của mình;
 • Hiểu tiềm năng, lợi thế;
 • Biết cách huy động và gắn kết các thành viên trong cộng đồng lại với nhau.

Cộng đồng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của họ theo tinh thần đã được hướng dẫn bởi Viện Social Life và dưới sự điều hành trực tiếp từ Viện Social Life.

 1. Các hình thức tham gia

Trước khi đi đến các quyết định để nhìn thấy vấn đề giúp đưa ra định hướng hỗ trợ cách làm việc hữu hiệu, thì mức độ tham gia của các thiện nguyện viên trong nhóm SMSG được mô tả theo các cấp bậc sau đây:

Tham gia tư vấn

Được hỏi ý kiến và được tiếp thu các ý kiến về những khó khăn, cơ hội phát triển của địa phương mà các thiện nguyện viên hiện diện làm việc hoặc sinh hoạt tại đó.

Tham gia trong quá trình ra quyết định

Thiện nguyện viên Social Life chủ động tham gia vào quá trình phân tích, lập kế hoạch và lựa chọn các phương án, hoạt động phát triển tại cộng đồng khi Viện Social Life có những dự án cần thực hiện tại các địa phương cụ thể.

Tham gia tự nguyện

Các thiện nguyện viên có thể khởi xướng hoạt động phát triển cộng đồng bao gồm việc xác định nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hoạt động phát triển cộng đồng dưới sự hướng dẫn và điều phối của Viện Social Life

 1. Thiện nguyện viên là ai?

»Họ là những người biết tôn trọng và sống tích cực các hệ thống bảo vệ trái đất và con người.

»Họ là người giúp Viện Social Life triển khai hoạt động phát triển cộng đồng ở các địa phương.

»Họ là cầu nối giúp Viện Social Life liên kết người dân để xác định nhu cầu hiện có của người dân

»Họ là người cập nhật thông tin và giúp Viện Social Life lập kế hoạch phát triển cộng đồng cách chính xác hơn

»Họ là người hỗ trợ Viện Social Life triển khai, giám sát, cập nhật và điều chỉnh các dự án bằng những thông tin chính xác từ cộng đồng địa phương

»Họ là người cung cấp thông tin giúp Viện Social Life rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả sau khi đã thực hiện các dự án và báo cáo dự án.

»Họ là người tự nguyện cam kết đóng góp tinh thần, thời gian, và sức lực mà họ có để phục vụ cho cộng đồng dân cư nơi mà họ sống và làm việc.

»Họ là những người cam kết sự an toàn và bảo mật thông tin cho tất cả các bên liên quan trong quá trình phục vụ cho con người và các tổ chức mà họ đang hiện diện.

Thông tin liên hệ:
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)
Email: lienhe@sociallife.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.