Trong luật pháp quốc tế, “lao động trẻ em” là thuật ngữ thường dùng để chỉ tình trạng một người dưới 18 tuổi phải làm các công việc có hại đến tinh thần, thể chất, trí tuệ, đạo đức và nhân cách của các em; hoặc phải làm việc từ độ tuổi nhỏ khiến cho các em mất đi cơ hội học tập và phát triển (VCCI và ILO, 2019).
Lao động trẻ em là một vấn đề lớn, do những tác động bất lợi đối với bản thân trẻ em cũng như đối với cộng đồng và xã hội. Sự phổ biến của lao động trẻ em phản ánh sự phát triển không đầy đủ và sự tồn tại của nghèo đói. Trẻ em lao động sẽ không còn thời gian để dành cho các hoạt động phát triển bản thân gắn với thời thơ ấu, như giáo dục, các hoạt động xã hội và giải trí, để phát triển bản thân (ILO, 2019).
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là “trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng” (Luật trẻ em, 2016). Như vậy, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thể xem là một nhóm yếu thế. Nếu tình trạng lao động trẻ em xuất hiện trong nhóm này thì sẽ làm gia tăng tính yếu thế của nhóm trẻ em này hơn.
Hãy cùng #SocialLife nhìn những số liệu qua cuộc khảo sát “Thực trạng việc thực hiện quyền trẻ em đối với các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM chủ trì phối hợp với Viện Social Life và UNICEF Việt Nam để thấy được thực trạng lao động trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở TP HCM hiện nay.
                                                                                                                                                                                                                     VIỆN SOCIALLIFE
    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.