Học viên

Cảm ơn thầy đã có một bài chia sẻ thực sự xúc động và cho em nhìn một góc nhìn khác về đại dịch này này. Em chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ và tâm...