Cảm ơn thầy Lộc với những góc nhìn thật sự đầy thấu cảm và yêu thương. Em đang hỗ trợ người dân khó khăn ở lớp yếu thế trong mùa dịch và bản thân em cũng xuất phát từ tầng lớp yếu thế nên rất hiểu những điều thầy chia sẻ. Các góc nhìn của Thầy giúp em gợi mở thêm nhiều điều, học xong buổi học của Thầy tràn đầy cảm xúc. Em còn được truyền cảm hứng để học thêm về Khoa học Hành Vi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.