Digital Social Life Lab
Digital Social Life Lab

Digital Social Life Lab là một không gian kết nối để nghiên cứu về cách thức con người sống và tương tác trong không gian mạng và bối cảnh xã hội...

Life-Story Research Lab
Life-Story Research Lab

Life-Story Research Lab được phát triển từ dự án phi lợi nhuận Sharing Stories – chia sẻ những câu chuyện của người dân trong đại dịch COVID-19 do...

Consultancy Research lab
Consultancy Research lab

Consultancy Research lab là một không gian kết nối các nhà nghiên cứu trong và ngoài Social life có cùng mối quan tâm phân tích, góp ý các chính...

TINH THAN FOUNDATION (TTF)
TINH THAN FOUNDATION (TTF)

Tầm nhìn: Tình Thân tin rằng việc thúc đẩy năng lực và sự tham gia toàn diện của người dân sẽ là giải pháp hướng đến cuộc sống bền vững. Sứ mệnh...