Đợt bùng phát dịch COVID lần thứ tư đã làm bộc lộ rất nhiều vấn đề xã hội cũng như quy trình ứng phó với rủi ro của cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và cá nhân mỗi người.

Với tư cách là đơn vị nghiên cứu độc lập, Viện nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life, từ đây gọi là Social Life) đã tiến hành khảo sát về đời sống người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, người di cư mắc kẹt tại thành phố, dự báo tình hình, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề đang đặt ra như: khó khăn trong tiếp cận nhu yếu phẩm, dịch vụ thiết yếu hàng ngày, căng thẳng tâm lý xã hội, trong kết nối thông tin… Từ ngày 9/7/2021, khi nhận thấy vấn đề thiếu đói, căng thẳng xã hội tại TP. HCM, chúng tôi đã lần lượt gửi các đề xuất đến các thành viên Ban chỉ đạo chống dịch TP. HCM, thông qua Tổ tư vấn hoặc các cơ quan chức năng phụ trách an sinh xã hội. Lúc đó chúng tôi dự báo người nghèo và cận nghèo đã không còn khả năng cầm cự; phòng tuyến y tế vẫn được coi là nơi quan trọng nhất vừa truy quét, phát hiện, tấn công các ổ dịch nhưng chính phòng tuyến những người yếu thế mới dễ bị xuyên thủng trên diện rộng nhất trên tuyến trận chống dịch. Nếu không có lưới an sinh đủ rộng sẽ dẫn đến các hiệu ứng domino căng thẳng xã hội. Do đó, để đảm bảo phòng tuyến này vững vàng, phải dựa vào sự góp sức tổng lực của mạng lưới cứu trợ xã hội của cả nhà nước và tư nhân.

Trong tình hình dịch vẫn còn căng thẳng, lan ra nhiều tỉnh thành, chúng tôi tự thấy bản thân có trách nhiệm xâu chuỗi các bản đề xuất lại một tập tài liệu có hệ thống để từ đó chia sẻ cho những cá nhân có quan tâm, đặc biệt các cơ quan quản lý phụ trách việc xây dựng chính sách chống dịch, như một tài liệu tham khảo cho các quyết sách cần kíp lúc này.

Chính phủ đã xác định “mỗi thôn xóm, tổ dân phố là một pháo đài” chống dịch, vậy thì việc vận hành “pháo đài” ấy sẽ dựa trên nguyên tắc nào? Phát huy năng lực trong từng cộng đồng ra sao?

Chúng tôi cho rằng, việc phát huy năng lực của cộng đồng trong ứng phó với đại dịch COVID không chỉ cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay mà còn hữu ích trong dài hạn, để ứng phó với các cú sốc thiên tai, dịch bệnh mới nổi trên diện rộng hoặc biến cố bất thường trong phạm vi từng cộng đồng trong tương lai.

Nguyễn Đức Lộc – Nguyễn Thu Quỳnh

TP. HCM – Hà Nội, 07-08/2021


Tóm tắt các nhận định và đề xuất

» Lưới an sinh hiện nay là chưa đủ

» Chính sách chống dịch cần nhìn “Từ dưới lên” để đo lường ngưỡng chịu đựng, phản ứng chính sách của người dân

» Các nhóm yếu thế, kể cả nhóm di cư cũng có mạng lưới xã hội đặc thù 

» Cách thức tiếp cận dựa vào các thiết chế cộng đồng

» Kịch bản dự kiến: Khẩn trương tiến hành ở các tỉnh bùng dịch mạnh, các tỉnh khác xây dựng kịch bản phù hợp

Đọc thêm: Hỗ trợ người yếu thế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.