Trung lập và khách quan
Trung lập và khách quan

Trong Tip 12 này, PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc tiếp tục chia sẻ với các bạn về  tâm thế thứ 4 mà nhà nghiên cứu tại thực địa cần phải có đó là sự Trung...