Nghiên cứu

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Viện nghiên cứu Đời sống xã hội (Viện SocialLife) đang có nhu cầu tuyển dụng Nghiên cứu viên tập sự và nghiên cứu viên theo thông tin sau:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Tập sự nghiên cứu viên
Mục đích của vị trí

Với vị trí nghiên cứu viên tập sự, ứng viên được tuyển chọn tham gia vào các dự án nghiên cứu của SocialLife thông qua các cuộc hội thảo giới thiệu đề tài, tham gia thực hiện nghiên cứu ở từng giai đoạn cụ thể của đề tài mà chủ nhiệm đề tài giao. Các đề tài và dự án bao gồm nghiên cứu về công nhân, sinh viên, nguồn nhân lực, chương trình xóa đói giảm nghèo..., Tập sự nghiên cứu viên  sẽ được lựa chọn hoặc được sắp xếp vào các dự án, đề tài phù hợp với khả năng nghiên cứu

Nhiệm vụ

- Tập sự nghiên cứu viên  sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của chủ nhiệm đề tài hoặc điều phối viên dự án, chịu trách nhiệm một phần trong đề tài nghiên cứu

- Tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu (thu thập và phân tích dữ liệu định tính và định lượng), tùy khả năng chuyên môn được giao viết các chuyên đề nghiên cứu.

- Tham gia chuẩn bị cho các cuộc hội thảo, báo cáo đề tài.

 Quyền lợi

- Thực sự nghiên cứu viên sẽ được tham gia các khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu do Viện SocialLife tổ chức.

- Tham gia các dự án nghiên cứu của Viện và được hỗ trợ kinh phí như là khoản công tác phí cho các dự án nghiên cứu.

- Được sự dụng tư liệu của đề tài (tùy theo mức độ trực tiếp tham gia) để công bố tạp chí khoa học, hoặc phục vụ công tác học tập (luận văn, luận án)

 Kiến thức và kỹ năng

- Tốt nghiệp đại học, học viên cao học, ưu tiên các ngành Kinh tế lượng, Nhân học, Xã hội học, Công tác xã hội.

- Hiểu biết về phương pháp nghiên cứu khoa học, đam mê lĩnh vực nghiên cứu

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

- Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày

- Kỹ năng giao tiếp tốt bao gồm viết văn bản và nói

- Kỹ năng tin học bao gồm word, excell, phần mềm phân tích dữ liệu định lượng, định tính

2. Nghiên cứu viên

Mục đích vị trí

Nghiên cứu viên của Viện SocialLife là thành viên của nhóm thực hiện các dự án/hoạt động nghiên cứu của Viện, chịu trách nhiệm tham gia trong việc thiết kế và triển khai dự án/hoạt động nghiên cứu. Nghiên cứu viên sẽ tham gia vào quá trình thiết kế khung đề tài nghiên cứu, tổ chức các buổi hội thảo để triển khai đề tài nghiên cứu

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu viên thường xuyên tham gia các dự án/đề tài nghiên cứu do Viện thực hiện. Chịu trách nhiệm là trưởng nhóm và tham gia trực tiếp vào quá trình thực hiện nghiên cứu.

- Nghiên cứu viên sẽ thực hiện việc thiết kế khung nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu đề tài/dự án của Viện, các công việc bao gồm thiết kế khung đề tài, bảng hỏi, phân tích và viết báo cáo và tổng hợp. Nghiên cứu viên cũng thực hiện các buổi hội thảo dành cho dự án/đề tài nghiên cứu

- Xây dựng mục tiêu, hình ảnh và theo đuổi giá trị cốt lõi của Viện SocialLife

Quyền lợi

Nghiên cứu viên sẽ có cơ hội tham gia các dự án/đề tài nghiên cứu của Viện, có cơ hội rèn luyện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu viên có cơ hội đăng bài nghiên cứu trên các tạp chí Khoa học uy tín
Có điều kiện để phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu và đảm bảo thu nhập theo mức độ đóng góp.
Hưởng chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Nhà nước.

Kiến thức và Kỹ năng

Có bằng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, tiến sĩ các ngành Kinh tế lượng, Nhân học, Xã hội học.
Đam mê nghiên cứu khoa học
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Kỹ năng tốt trong việc phân tích dữ liệu định lượng định tính
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Kỹ năng tốt trong viết báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp tốt bao gồm viết văn bản và nói
Ngoại ngữ: tiếng Anh ( kỹ năng nghe, đọc tốt)
Lương: Thỏa thuận

Hồ sơ ứng tuyển

1 CV bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh kèm theo tấm hình 3x4 được chụp trong vòng 6 tháng
Thư đề xuất tham gia thực tập nghiên cứu viên hoặc nghiên cứu viên chính thức
Hồ sơ gưi theo địa chỉ lienhe@sociallife.vn
Địa đểm làm việc: Viện Social Life 88 – 90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh