Nghiên cứu

Thông tin tuyển dụng thực tập sinh

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Viện nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh theo thông tin như sau:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

 1. Thực tập sinh lĩnh vực nghiên cứu

Trở thành thực tập sinh lĩnh vực nghiên cứu chính là việc tham gia vào các đề tài nghiên cứu của SocialLife thông qua các buổi hội thảo giới thiệu đề tài, tham gia nghiên cứu ở giai đoạn cụ thể của đề tài mà chủ nhiệm đề tài giao. Khi là thực tập sinh lĩnh vực nghiên cứu sẽ được sắp xếp vào dự án phù hợp với khả năng của bản thân.

Nhiệm vụ:

 • Thực tập sinh lĩnh vực nghiên cứu chịu sự quản lý của chủ nhiệm đề tài, chịu trách nhiệm một phần trong đề tài nghiên cứu.
 • Tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, viết báo cáo cho một phần của đề tài. Chuẩn bị cho các cuộc hội thảo, báo cáo đề tài.

Quyền lợi:

 • Thực tập sinh lĩnh vực nghiên cứu sẽ được tham gia các buổi tập huấn về phương pháp nghiên cứu do Viện SocialLife tổ chức.
 • Tham gia dự án nghiên cứu của Viện.
  Được hỗ trợ một phần kinh phí như là hỗ trợ công tác phí cho các dự án nghiên cứu.
 • Trở thành nhân viên chính thức của Viện SocialLife

 

Kiến thức và kỹ năng:

 • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Văn hóa học, Văn hóa Dân tộc thiểu số, Di sản văn hóa, Nhân học, Xã hội học, Công tác xã hội, Ngoại ngữ, Kinh tế lượng.
 • Hiểu biết về phương pháp nghiên cứu khoa học, đam mê lĩnh vực nghiên cứu.
 • Có kỹ năng làm việc và làm việc độc lập.
 • Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày.
 • Kỹ năng viết và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tin học văn phòng như sử dụng thành thạo word, excel. Sử dụng thành thạo phần mềm phân tích dữ liệu định lượng, định tính.

 

 1. Thực tập sinh lĩnh vực di sản

Trở thành thực tập sinh lĩnh vực di sản chính là tham gia vào dự án di sản của Viện Sociallife trong thời gian sắp tới như là xuất bản các ấn phẩm liên quan đến di sản và bảo tàng.

Nhiệm vụ:

 • Thực tập sinh lĩnh vực di sản chịu sự quản lý của chủ nhiệm dự án, chịu trách nhiệm một phần của dự án.
 • Tham gia trực tiếp vào nội dung dự án di sản, viết báo cáo nội dung của dự án.
 • Chuẩn bị cho các cuộc hội thảo, báo cáo dự án.

Quyền lợi:

 • Thực tập sinh lĩnh vực di sản sẽ được tham gia các buổi tập huấn về di sản do Viện SocialLife tổ chức.
 • Tham gia dự án di sản của Viện.
 • Được hỗ trợ một phần kinh phí như là hỗ trợ công tác phí cho các dự án di sản.
 • Trở thành nhân viên chính thức của Viện SocialLife

 

Kiến thức và kỹ năng:

 • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Văn hóa học, Văn hóa Di sản văn hóa, Dân tộc thiểu số, Khảo cổ học, Hán Nôm, Nhân học.
 • Có kiến thức về di sản Việt Nam, đam mê lĩnh vực di sản.
 • Có kỹ năng làm việc và làm việc độc lập.
 • Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày.
 • Kỹ năng viết và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tin học văn phòng như sử dụng thành thạo word, excel.  

 

 1. Thực tập sinh lĩnh vực xuất bản:

Trở thành thực tập sinh lĩnh vực xuất bản chính là tham gia vào quá trình xuất bản các ấn phẩm của Viện SocialLife phát hành trong thời gian sắp tới. Các ấn phẩm bao gồm kết quả của các đề tài nghiên cứu của Viện thực hiện, các sách trong lĩnh vực khoa học xã hội mà Viện cùng với tác giả hợp tác, các ấn phẩm xuất bản liên quan đến di sản và bảo tàng.

Nhiệm vụ:

 • Thực tập sinh lĩnh vực xuất bản chịu sự quản lý của chủ nhiệm dự án, chịu trách nhiệm một phần của dự án.
 • Tham gia trực tiếp vào nội dung biên tập, in ấn và xuất bản các ấn phẩm.
 • Truyền thông cho các ấn phẩm xuất bản.

Quyền lợi:

 • Thực tập sinh lĩnh vực xuất bản sẽ được tham gia vào quá trình xuất bản các ấn phẩm của Viện SocialLife.
 • Được hỗ trợ một phần kinh phí như là hỗ trợ công tác phí cho các dự án xuất bản.
 • Trở thành nhân viên chính thức của Viện SocialLife

Kiến thức và kỹ năng:

 • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành Xuất bản, Báo chí, Văn học.
 • Có kiến thức về ngành xuất bản, đam mê lĩnh vực xuất bản.
 • Có kỹ năng làm việc và làm việc độc lập.
 • Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày.
 • Kỹ năng viết và giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tin học văn phòng như sử dụng thành thạo word, excel.