Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

– Tạo môi trường sinh hoạt học thuật khoa học, sáng tạo thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong giới nghiên cứu khoa học xã hội.

– Nghiên cứu các lý thuyết ứng dụng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu: Nghiên cứu triển khai, thực hiên các dự án liên quan đến bảo tồn ký ức đời sống xã hội; Phân tích, dự báo các xu hướng xã hội, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống xã hội.

– Dự án khoa học: thực hiện các dự án nghiên cứu về giáo dục, đào tạo, tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển nhân lực; Tổ chức hội nghị, hội thảo; tư vấn, thông tin và hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu văn hoá– xã hội.

– Hợp tác đối ngoại: liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu theo những quy định cho phép của pháp luật.

VIỆN SOCIAL LIFE
Địa chỉ: lầu 2, Saigonuicom Building, 190B, Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 0983-634-482
Email: sociallife.study@gmail.com RSS Bài viết · RSS Bình luận
học NVivo, NVivo | Liên kết: Mua thuốc dài mi Careprost Ấn Độ
Website đang chạy thử nghiệm và chờ giấy phép Trang thông tin tổng hợp.
Powered by WordPress · Designed by Theme Junkie